Samīļos savu valodiņu

Nākamo svētdien, 23.  februārī, pulksten 12 Palsmanes kultūras namā notiks tur vēl nebijis pasākums.

Kopā pulcēsies konkursa “Samīļo savu valodiņu” dalībnieki – bērni no Vidzemes reģiona, lai svinētu svētkus latviešu valodai un saņemtu grāmatu, kurā apkopoti viņu literārie darbi. Būs arī ciemiņi no Zviedrijas – tur dzīvojošo latviešu delegācija.

Līdz šim konkurss “Samīļo savu valodiņu” noticis tikai Zemgalē, tagad kārta pienākusi vidzemniekiem. Savus literāros darbus konkursam iesūtījuši pavisam 107 jaunie autori no Smiltenes novada (Palsmanes, Variņu, Bilskas un Blomes pagastiem un no Smiltenes), Valmieras, Rencēniem, Rīgas Jūrmalas, Slokas, Jelgavas un Ozolniekiem, kā arī Zviedrijā, Spānijā un Norvēģijā dzīvojošie latviešu bērni.

Vēl topošajā grāmatā  ir apkopoti un publicēti visi 107 iesūtītie darbi, “Ziemeļlatvijai” stāsta Palsmanes pagasta biedrības “Spēk­avots” pārstāve Birute Mežale, kura palīdz Palsmanē sarīkot šo projekta “Samīļo savu valodiņu” pasākumu.

Projekta idejas autores ir Ingūna Pētersone (Lipska) no Jelgavas novada un  Zviedrijas latviešu diasporas vadītāja Ieva Reine. 2019. gadā konkursu “Samīļo savu valodiņu” viņas sarīkoja Zemgalē. Toreiz konkursa organizatori saņēma 76  darbus no Latvijas un Zviedrijas, to autori bija bērni vecumā no sešiem līdz 13 gadiem.

Pasākumu Palsmanē ar priekšnesumiem bagātinās Rīgas 64. vidusskolas radošā mūzikas studija “Kraukšķīši” un ciemiņi no Jelgavas, Palsmanes  skolēnu tautas deju kolektīvs “Mazais brālis” un Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vokālais ansamblis “Palsiņas”.

Projekta “Samīļo savu valodiņu” pasākumu Palsmanē atbalsta Smiltenes novada dome, sarūpējot dāvanas jaunajiem autoriem, jo, pārkāpjot valstu robežas un atgādinot par latviešu valodu, šis pasākums sasaucas ar reemigrācijas projektu, kurā iesaistījusies pašvaldība.

“Uz ārzemēm dzīvot aizbraukušie latvieši  izrāda interesi par Latviju, par to, kā šeit tiek turētas godā mūsu tradīcijas un kultūra  un, mūsuprāt, tas ir ļoti svarīgi,” teic  Smiltenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste, kontaktpersona reemigrācijas jautājumos Linda Beitika.

Kopš 2018. gada arī Smiltenes novads aktīvi iesaistās reemigrācijas projektā ar mērķi sniegt informatīvu atbalstu, lai veicinātu novadnieku un tautiešu atgriešanos Latvijā un Smiltenes novadā.

Pašvaldība iesaistījusies Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijas un Vidzemes plānošanas reģiona reemigrācijas pilotprojektā.

Kultūra un Izklaide