Smiltenes bibliotēka aicina bērnus piedalīties konkursā “Sapnis par bibliotēku”

Smiltenes bibliotēkas Bērnu apkalpošanas nodaļa aicina bērnus piedalīties radošo darbu konkursā “Sapnis par bibliotēku”. Bērni aicināti vizualizēt savu redzējumu par to, kādai vajadzētu būt modernai, iedvesmojošai un mūsdienīgai bibliotēkai. Konkurss norisināsies no 2021.gada 15.marta līdz 15.aprīlim.

Šī nav pirmā reize, kad bibliotēka vēlas noskaidrot bērnu viedokli bibliotēkas uzlabošanai. 2017.gada aprīlī Bibliotēku nedēļas ietvaros uzdevām bērniem jautājumus: “Kādu tu vēlētos nākotnes bibliotēku? Kas tev bibliotēkā visvairāk pietrūkst? Kas tev bibliotēkā patīk?” Šī aktivitāte tika rīkota ar mērķi uzzināt, kādu bērni vēlas redzēt bibliotēku un kādas izmaiņas tajā nepieciešams veikt.

Toreiz bērnu atbildēs visbiežāk minētās izmaiņas bija šādas: vēlētos bibliotēkā televizoru, pufus, jaunās tehnoloģijas, plašākas telpas, atsevišķu atpūtas telpu, dīvānus, divstāvīgu bibliotēku, bumbu baseinu, zivju akvāriju, košas krāsas, vairāk spēļu un filmu vakarus. Vairākas no bērnu vēlmēm ir īstenotas, piemēram, bibliotēkā ir iegādāti dīvāni, tiek organizēti multfilmu seansi rudens skolēnu brīvdienās, ik gadu tiek iegādātas jaunas galda spēles. Tomēr visas vēlmes īstenot nav bijis iespējams, sevišķi tās, kas skar bibliotēkas telpas.

Ir pagājuši 4 gadi un ir pienācis laiks šos jautājumus uzdot atkal. Šoreiz aicinām bērniem savu redzējumu uzzīmēt, uzgleznot, aplicēt, veidot kā maketu vai kā citādi radoši izpausties, attēlojot savu sapni par bibliotēku – gan to, kuru apmeklē bērni, gan to, kuru apmeklē lielie brāļi un māsas, vecāki un vecvecāki. Radošajā darbā var attēlot gan bibliotēkas iekštelpas, gan ārtelpu. Vēlams, lai radošie darbi atbilst tēmām “Darīt neticamo!” un “Domāt Neiedomājamo” –  tātad idejas ir nevis tradicionālas, ierastas un jau piedzīvotas, bet tādas, kas ir pārsteigums mums un jums, kas līdz šim uzskatīts par neiespējamu vai līdz šim nesaistās ar bibliotēku. Mēs ticam, ka Jūsu izdomai nav robežu!

Tikai mainoties un sabiedrībai iesaistoties, bibliotēka var veidoties par vietējās kultūras un sociālās dzīves centru ar daudzfunkcionālu pakalpojumu piedāvājumu.

Darbi tiks vērtēti pa vecuma grupām: līdz 6 gadi, 7 -11 gadi un 12 – 16 gadi. Uz darba jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums un kontaktinformācija. Labāko un interesantāko darbu autori saņems balviņas par piedalīšanos. Balviņas tiks pasniegtas Bibliotēku nedēļā, kas šogad norisināsies no 19.līdz 25.aprīlim, un tās tēma būs “Darīt neticamo!”

Kultūra un Izklaide