Smiltenes novada bibliotēkās pieejami vērtīgo grāmatu iepirkuma izdevumi

Pateicoties Kultūras ministrijas (KM) atbalstam projektā “Vērtīgo grāmatu iepirkums Latvijas publiskajām bibliotēkām”, novembra beigās Smiltenes novada bibliotēka saņēmusi 448 (158 nosaukumi) grāmatu eksemplārus, informē Smiltenes bibliotēka.

Kopējā grāmatu vērtība ir 3560 eiro. Šīs grāmatas tika sadalītas visām Smiltenes novada publiskajām bibliotēkām. Saņemto grāmatu sarakstus Smiltenes novada publiskajās bibliotēkās, kā arī decembrī iegādātās jaunās grāmatas par budžeta līdzekļiem var aplūkot šeit.

Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, Latvijas valdība 2020. gada 16.jūnijā pēc KM izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai.

Projekta ietvaros Latvijas publisko bibliotēku krājumi tika papildināti ar daudzveidīgu un kvalitatīvu Latvijas izdevēju produkciju, veicinot grāmatniecības un izdevējdarbības attīstību, sniedzot būtisku atbalstu autoriem, tulkotājiem un citiem grāmatniecības nozarē iesaistītajiem radošo profesiju pārstāvjiem, tādējādi nodrošinot nozares dzīvotspēju un savstarpējo saikni izdevējs–rakstnieks–lasītājs un augstvērtīga literatūra–kvalitatīva rakstniecība–izglītots, domājošs lasītājs.

Kultūra un Izklaide