Smiltenes novada deju kolektīvam “Varis” – jaunumi

Jau rakstījām, ka Variņu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvam “Varis” šopavasar apritēja 20 gadi.

Apaļo jubileju kolektīvs nosvinēja koncertā savās mājās – pagasta tautas namā – vēl pirms valstī izsludinātās ārkārtas situācijas, un šajā koncertā publika pirmo reizi redzēja “Vara” dejotāju jaunos tērpus.

Tie ir 10 vīru svārki jeb mēteļi piesātinātā pelēkā krāsā ar violetu apdari un 10 sievu jakas sūnu zaļā krāsā. “Jaunie tērpi ir skaisti. Jakas ir pieskaņotas vīru biksēm tādā pašā krāsā, savukārt vīru svārki pieskaņoti sievu svārkiem,” stāsta kolektīva “Varis” vadītāja Laila Legzdiņa.
Taču ne tikai skaistuma dēļ “Vara” dejotājiem bija vajadzīgi jauni tērpi. Ir svinīgākas dejas, kurās vīriem mugurā jāvelk mēteļi, bet “Varim” agrāk tādu nebija un vajadzīgajos brīžos nācās tos aizņemties no citiem kolektīviem. Tāpat “Varim” agrāk nebija sievu jaku ar garajām piedurknēm,  vien īsās vestītes.

Pie jaunajiem tērpiem vidējās paaudzes deju kolektīvs “Varis” tika, pateicoties sava pagasta Lauku iedzīvotāju sadarbības apvienības (LISA) “Variņi” uzrakstītajam projektam “Tērpi VPDK “Varis””, kas šogad martā arī tika veiksmīgi īstenots.

LISA “Variņi” vadītāja Ilze Jaunpetroviča stāsta, ka biedrība 2019. gadā piedalījās Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un vietējās rīcības grupas biedrības “Abulas lauku partnerība” izsludinātajā projektu iesniegumu konkursā.

“Mūsu projektu apstiprināja “Abulas lauku partnerība” un Lauku atbalsta dienests, kā rezultātā vidējās paaudzes deju kolektīvam “Varis” ir jauni tērpi. Paldies šuvējai Ausmai Avotiņai un viņas komandai par skaisto tērpu darināšanu! Novēlam “Varim”  arī turpmāk raitu dejas soli, neizsīkstošu enerģiju un veiksmi!” teic Ilze Jaunpetroviča.

Projekta kopējās izmaksas  ir 2720 eiro. 90 procenti jeb 2448 eiro no šīs summas ir publiskais ELFLA finansējums. LISA “Variņi” teic paldies Smiltenes novada domei par atlikušo projekta līdzfinansējumu 10 procentu apmērā, kas ir 272 eiro.

Kopš Latvijā sākās ārkārtas situācija, kolektīva “Varis” dejotāji un viņu vadītāja sazinās lietotnē WhatsApp. Mēģinājumus, piemēram, izmantojot digitālo platformu ZOOM, viņi nerīko. “Tādām lietām mums nav laika, jo cilvēkiem pavasarī ir lauku darbi,” teic Laila Legzdiņa, kura pati tagad izmanto katru brīvāku brīdi, lai sagatavotu aprakstus savām jaunrades dejām.

Kultūra un Izklaide