Smiltenes novadā radošās izpausmes no skatuves dēļiem pārnes virtuālajā vidē

Nepabeigti iestudējumi, dejas, nedēļām neaiztikti instrumenti. Daudzos pašdarbības kolektīvos mēģinājumi bija ļoti gaidīti, jo tie bija kā atslodze darba dienas izskaņā un vēl vairāk, laukos viena no retajām un patīkamākajām iespējām socializēties.

Pavadot daudz laika kopā mēģinājumos un koncertos, kolektīva dalībnieki jau bija kļuvuši kā otrā ģimene. Smiltenes novads bija pirmais un vēl pirms ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas valstī slēdza visas kultūras iestādes, pārtraucot kolektīvu darbību. Ko radošās jomas pārstāvji dara šobrīd, skaidro “Ziemeļlatvija”.

Piektdien Blomes tautas namā noslēgta apkure un aizslēgtas durvis. “Skumji, bet skumjām nedrīkst ļaut ņemt virsroku. Brantu un Blomes amatierteātru izrādēm top tērpi un dekorācijas. Taču kopš 12. marta visi klātienes mēģinājumi un pasākumi ir atcelti. Blomes amatierteātrim 4. maijā bija iecerēta pirmizrāde – stāsts par pirmās brīvvalsts dibināšanu un Latvijas laiku. Pirmais cēliens bija kārtībā, savukārt Brantu amatierteātrim jaunākais iestudējums “Invalīds un Ralla” bija finiša taisnē. Vairumam kolektīvu šobrīd radošā darbība ir apstājusies tādā izpratnē, kāda tā bija agrāk. Senioru deju kopa ir mūsu zelta fonds, kas distancējas un kas jāsargā. Tomēr teātrī mēs viens otru turpinām uzmundrināt virtuāli. Piemērs ir jāņem no mūsu, Blomes tautas nama, rokdarbniecēm. Viņas ir pilnīgi dullas, pat “Covid-19” tās nespēj apturēt! Katra savās mājās turpina darboties ar pilnu jaudu. Ja kādam ir pārlieku bēdīgs noskaņojums, ziniet, rokdarbi ir īstās zāles gaišākām domām. Savu ierasto nodarbību laikā viņas sazvanās, apmainās idejām un pastāsta par izdarīto. Tas uzlādē,” stāsta Blomes tautas nama vadītāja, Brantu un Blomes amatierteātru režisore Gita Skadiņa.

Vairāku desmitu kilometru attālumā Aumeisteru pusē jaudu neslāpē Grundzāles amatierteātra “Cik Jaudas!” režisore Dzintra Medne. “Kolektīvs vienmēr ir bijis draudzīgs, taču tagad mūsu komunikācija ir kļuvusi vēl ciešāka WhatsApp un telefoniski. Regulāri uzmundrinām viens otru, pasakot ko labu vai nosūtot jokus. Pirms vīrusa izplatības ierobežošanas Latvijā mēs uzstājāmies ar izrādi, kā arī strādājām pie jaunākā iestudējuma. Maija sākumā bija paredzēta pirmizrāde, kāds ik pa laikam pajoko, ka drīz mums tā būs. Humora izjūtu neesam zaudējuši. Lai dzīve kļūtu interesantāka, atrādām viens otram, ko katrs mājās dara un kā atpūšas, cepot tortes, šujot, adot, mācot bērnus. Tagad arī sveikšana jubilejās notiek virtuāli,” laikrakstam stāsta D. Medne.

Viņa priecājas, ka dzīvo laukos, kur ir iespēja ievērot distanci. “Grūtāk šobrīd ir tiem cilvēkiem, kuru bērni un mazbērni dzīvo citās pilsētās Latvijas otrā pusē. Es savus mazbērnus varu kaut pa gabalu satikt. Gribu katram novēlēt izturību un ticību, ka būs labi un Dieviņš stāvēs klāt. Galvenais nezaudēt optimismu, jo tas visos laikos palīdzējis tikt uz priekšu,” novēl Grundzāles amatierteātra “Cik Jaudas!” režisore.

Savas radošās izpausmes un enerģiju no skatuves dēļiem uz virtuālo vidi un ne tikai pārnesusi arī vecākā paaudze. Piecu Eiropas senioru deju kopu vadītāja Ženija Daudziete atklāj, ka tagad katra dalībniece dejo savās mājās, jo nevēlas pāris mēnešus vēlāk izskatīties tā, kā pārsūtītajos video savos viedtālruņos. “Kuriozi video mums šobrīd ir topā. Meitenēm, kurām ir viedtālruņi, nosūtu arī mūziku dejām, to pašu Putniņdeju, ko mājās dejot. Vecākajai dalībniecei šobrīd ir 82 gadi, un, paldies Dievam, visas dejotājas ir pie veselības. Kopā kaļam nākotnes plānus gan par dejām, gan kostīmiem. Deguni nav nolaisti, tikai, mājās dzīvojot, reizēm mute par daudz kustas. Pati esmu uztaisījusi ģenerāltīrīšanu mājās, pārbīdījusi visas mēbeles, ieslīgusi e-grāmatu lasīšanā un jaunu deju radīšanā,” teic Ž. Daudziete.

AKCIJA

Ja lieto sociālos tīklus, iesaisties!

Smiltenes novada Kultūras centrs savā Facebook lapā, vairojot pozitīvismu, aicina iesaistīties akcijā.
“Šodiena ir mana mīļākā diena, jo... Tā vienkārši ir. Vai tā ir arī ar tevi? Pateikt pienācīgu paldies par šodienu, par lietām, kuras mums ir svarīgas, vai vienkārši par smaidu, kuru kāds ir veltījis, nejauši garām ejot. Šajā laikā, kad dienas ritms ir izmainījis neskaitāmu cilvēku ikdienu un apstādinājis daudzus procesus, tā vietā, lai ieturētu pauzi, vairums šo situāciju izjūt trauksmaini – ar neziņu, smaguma sajūtu un nevēlēšanos runāt,” rakstīts Smiltenes novada Kultūras centra Facebook lapā.

Smiltenes novada Kultūras centrs aicina ikvienu pie konkrētā ieraksta izteikt savas sajūtas pozitīvismā caur atziņām, tekstiem, aicinājumiem. Pēc mēneša Kultūras centrs apkopos, cik daudz labā kopā esam sakrājuši.

Kultūra un Izklaide