Smiltenes novadā visi Līgo pasākumi notiks brīvdabā

Strauji tuvojas Līgo svētki un Jāņi, kas šovasar tiks svinēti “Covid-19” pandēmijas ēnā. Lai arī risks inficēties patlaban ir mazāks, tas tomēr pastāv, un joprojām, apmeklējot publiskus pasākumus gan iekštelpās, gan dabā, ir jāievēro epidemioloģiskās drošības prasības. Smiltenes novadā visi Līgo pasākumi notiks brīvdabā.

“Kultūras pasākumi atsāk ienākt mūsu ikdienā. Neskatoties uz to, vai rīkotājs ir pašvaldība vai kāds cits, ikvienam ir pienākums nodrošināt drošu vidi apmeklētājiem, izpildot valstī noteiktās prasības. Līdz jūnija beigām organizatori ārtelpās var uzņemt līdz trīssimt cilvēku, uz katru no tiem jāparedz ne mazāk kā četri kvadrātmetri no pasākuma norises platības. Iedzīvotājus, apmeklējot pasākumus, aicinu būt atbildīgiem, jo tikai no mums pašiem būs atkarīgs, vai tie varēs notikt arī turpmāk. Jāpadomā ne tikai par sevi, bet arī par līdzcilvēkiem, jo īpaši mediķiem, kuri visu šo periodu strādāja grūtos un saspringtos apstākļos, nēsājot aizsargtērpus un lietojot sejas maskas. Gribas ticēt, ka, līgojot Smiltenes novadā, ļaudis neizturēsies pavirši un bezatbildīgi,” svētku laikā aicina būt divtik atbildīgiem Smiltenes novada Kultūras, sporta un mūžizglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja un vietniece Velga Mālkalne.

Vasaras saulgriežu maģija Līgo kalnā

Līgo svētku centrālais notikums Smiltenes novadā būs vasaras saulgriežos, 21. jūnijā, Smiltenes pagasta Līgo kalnā. Pulksten 19 notiks meistarklase “Ziedoša pļava receptēs un vainagos”, kuru vadīs Latvijā zināmā zāļu sieva no Ventiņiem Līga Reitere.

“Meistarklasē būs iespējams gūt vērtīgus padomus par krāsu, smaržu un garšu ietekmi uz veselību. Tiks paskaidrotas īpatnības starp ārstniecības augiem rituālos un tradīcijās. Vadītāja dalīsies pieredzē, kā pīt vainagus no pavasara līdz pat rudenim,” stāsta Smiltenes novada Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja Alise Lilientāle. 

Līga Reitere par sevi saka: “Senas lietas ir mūsos iekšā. Saprašana rodas tad, kad iemācās savu mantojumu atklāt un pielietot. To panākt palīdz klusa vērošana un domāšana, stāstu un dziesmu klausīšanās. Esmu pietiekami drosmīga, jo es esmu tas, ko es izvēlos. Manu miesu veido tas, ko es ēdu, bet manu garu – tas, ko es piedzīvoju.”

Savukārt no pulksten 21.30 līdz 23.30 ar saulgriežu uguns rituāliem, dziesmām un dejām iemirdzēsies un ieskanēsies Līgo kalns. Vasaras saulgrieži ir laiks, kad tiek piedzīvota gada garākā diena un īsākā nakts. Šajos svētkos tiek iezīmēts astronomiskās vasaras sākums un ļoti spēcīgi izjusts pirmatnējās dzīvības spēks. Ar šo kopumu pasākumā notiks uguns rituāls ar Līgu Reiteri, Jāņu dziesmu dziedāšana ar folkloras kopu “Rudzupuķe” un Smiltenes muzikantiem, dejas, kā arī uguns plosta un uguns rata laišana. Lai nosargātu saulgriežu uguni un gaismu, pasākuma apmeklētāji aicināti ņemt līdzi lāpas vai sveces trauciņos, kā arī pledus pašu ērtībai. 

Svarīgi zināt, ka uz abiem pasākumiem Līgo kalnā ir obligāti jāpiesakās iepriekš, zvanot Smiltenes novada Kultūras centra vadītājai Andai Avotai uz tālruņa numuru 26405258.

Pirmssvētku dienā – Jāņu tirdziņš

Tradicionāli pirmssvētku dienā, 22. jūnijā, Smiltenes centrā notiks Smiltenes novada amatnieku un mājražotāju Jāņu tirdziņš. Tas ilgs no pulksten 8 līdz 14. Smiltenes novada domes Saimnieciskās darbības nodaļas vadītājs Ingars Veismanis vērš uzmanību, ka svētku tirdziņš notiks Baznīcas laukumā posmā no Marijas ielas līdz “Smiltenes pienam”. Tas būs iespējams, jo būvdarbi noslēgsies šajās dienās. I. Veismanis stāsta, ka starp tirgotājiem tiks ievērots lielāks intervāls. Arī pircēji tiek aicināti ievērot divu metru distanci vienam no otra.

Pašvaldība mudina svinēt sakoptā vidē

Vasaras saulgrieži ir laiks, kad tradicionāli sakopjam savus īpašumus, lai svētkus varētu svinēt sakoptā vidē. Smiltenes novada pašvaldība ziņo, ka pilsētā un pagastos daudzviet ir vērojama situācija, ka īpašumam piegulošajā teritorijā ceļa aizsargjoslā nav nopļauta zāle.

Pamatojoties uz Smiltenes novada domes izdotajiem saistošajiem noteikumiem Nr.12/12 “Smiltenes novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”, Smiltenes novada dome lūdz iedzīvotājus būt atbildīgiem un sakopt savus īpašumus un īpašumam piegulošās teritorijas, nopļaujot tajās zāli vai nozāģējot krūmus, kas liecas uz brauktuves vai trotuāra, lai kopā veidotu skaistu un sakoptu novadu.

UZZIŅAI

Līgo svētku aktivitātes Smiltenes novada pagastos

Bilskā. 22. jūnijā pulksten 21 pie Bilskas ezera notiks Jāņu ielīgošanas pasākums. Līdzi jāņem savs pleds, kā arī iepriekš jāpadomā par ērtu un laikapstākļiem piemērotu apģērbu.

Palsmanē. 19. jūnijā pulksten 20 Palsmanes brīvdabas estrādē notiks pasākums “Senču gudrība tautasdziesmās” – stāsts un dziesmas par senču doto padomu. Uz pasākumu ielūdz Smiltenes folkloras kopa “Rudzupuķe”.

Grundzālē. 20. jūnijā pulksten 20 Grundzāles brīvdabas estrādē notiks Jāņu ielīgošanas pasākums. Dejas Līgo noskaņās vadīs Grundzāles deju kolektīvs “Rieda”, kā arī īpašs viesis būs Valkas dziesmu draugu kopa “Nāburgi”. Pasākuma gaitā tiks aizdedzināts vasaras saulgriežu ugunskurs.

Blomē. 22. jūnijā pulksten 20 pie Blomes tautas nama Jāņu ielīgošanas pasākums kopā Valkas dziesmu draugu kopu “Nāburgi”. Cilvēki aicināti ierasties ar Jāņu vainagiem.

Kultūra un Izklaide