Smiltenes simtgadē izdota brošūra par 100 notikumiem pilsētas vēsturē

Smiltenes novada pašvaldība izdevusi Smiltenes pilsētas simtgadei veltītu brošūru "100 notikumi Smiltenes vēsturē", kura tapusi sadarbojoties ar novada vēstures entuziastiem. Tās prezentācija notiks 17.jūlijā plkst. 15.00 Smiltenes novada Kultūras centrā simtgades svētku un Smiltenes novada bibliotēkas veidotās izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920-2020” atklāšanas laikā.

Smiltenes novada muzeja vadītājas Ievas Miķes un Smiltenes novada bibliotēkas bibliogrāfes Aldas Liukes vadībā vairāku mēnešu garumā notika darbs pie Smiltenes vēstures notikumu atlases, kā arī faktu pārbaudes, jo dažādos vēstures avotos minēta atšķirīga informācija. Šajā izdevumā iekļautie 100 notikumi ir tikai neliela daļa no pilsētas vēstures, taču tie ieskicē nozīmīgus notikumus politikā, kultūrā, ekonomikā un citās dzīves jomās, tie vēsta par dažādiem laika posmiem – sākot ar Smiltenes pirmsākumiem, starpkaru periodu, 20.gs. 40.-80.gadiem, atmodas laiku un pilsētas vēstures pēdējām desmitgadēm.

Smiltenes stāsts aizsākās jau gadsimtiem pirms pilsētas izveidošanās. No teritorijas Vidzemes augstienē, kuru apdzīvoja somugri un kurā vēlāk sāka iespiesties latgaļi, Smiltene izauga par apmetni, vēlāk miestu, kurā laikā gaitā veidojās priekšnosacījumi pilsētas izveidei. Pilsēta savā 100 gadu pastāvēšanas laikā izpostīta, atjaunota, tās iedzīvotāji piedzīvojuši gan okupāciju un pretošanās periodus, gan atmodas un brīvvalsts laikus, šodien kļuvusi par attīstītu, mūsdienīgu, plaukstošu pilsētu.

Smiltenes novada muzeja vadītāja Ieva Miķe uzsver, ka brošūra ir nevis rezultāts, bet sākums, pamats turpmākiem pētījumiem: “Smiltene un tās iedzīvotāji var lepoties ar tik bagātu vēsturi un notikumiem. Dažu notikumu ietekmi mēs joprojām varam tikai nojaust, jo katru notikumu caurvij stāsts gadu vai pat gadu desmitu garumā.”

Paldies vēlamies teikt ikvienam, kurš iesaistījās notikumu apkopošanā, vēstures avotu meklēšanā, skaidrošanā, kā arī papildināja informāciju ar arhīvu materiāliem un fotogrāfijām.

Smiltenes vēstures notikumu apkopošanā piedalījās: Inguna Kudlāne, Andris Pauls-Pāvuls, Inese Upmale, Aldis Apsītis, Vilis Purmalis, Gatis Samučonoks, Mārīte Rainbaha, Rihards Rainbahs, Ginta Pērle-Sīle, Gunārs Liedags, Maija Jančevska, Anda un Jānis Dingas, Guntis Priedīte, Evita Zušmane, Līga Zušmane, Gunta Štelce, Didzis Lūkins, Haralds Balodis, Renārs Žeļezkins, Līga Krūmiņa-Krīgere, Reinis Kulbergs, Aija Cunska, Velga Mālkalne, Modris Apsītis, Linda Beitika un Marita Mūze.  

Brošūru “100 notikumi Smiltenes vēsturē” no 17.jūlija būs iespējams iegādāties Smiltenes novada Tūrisma centrā. Viena eksemplāra cena 1,10 EUR.

Aicinām sekot arī  video stāstu ciklam “Smiltenes 100 nozīmīgi vēstures notikumi”, kurus svētku dienās - 18. jūlijā no plkst. 9.00 līdz 22.00 un 19.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 15.00 būs iespējams noskatīties Smiltenes novada Kultūras centra kinozālē. Video stāsti ir pieejami arī Smiltenes novada YouTube kanālā.  

Informācijai: Izstādes “Smiltenes simtgades vēstures mirkļi: 1920-2020” darbs laiks: 17.jūlijā no plkst. 15.00 līdz 22.00; 18.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 22.00; 19.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 15.00.


Kultūra un Izklaide