Valkas bibliotēkā izstāde par trim māksliniecēm

Valkas novada Centrālās bibliotēkas galvenā bibliotekāre novadpētniecības darbā Jana Čākure informē, ka kopš jūnija bibliotēkā novadpētniecības stendā ierīkota un apskatāma izstāde par trim skaistām māksliniecēm – Marutu Stabulnieci, Gundu Sīmani un Skaidrīti Bondari. 

Tā nav mākslinieču darbu izstāde, iekļauti vien daži – Marutas Stabulnieces radītā glezna, Skaidrītes Bondares veidotie šķīvji un Gundas Sīmanes ilustrētā grāmata. Izstāde ir par māksliniecēm, tajā apkopotas dažādas liecības par viņu darbību – avīžu raksti, fotogrāfijas, albumi u.tml. “Par Skaidrīti mums periodikā izdevās atrast ļoti interesantas liecības, pat no skolas laika – ziņu par to, ka uzvarējusi daiļlasīšanas konkursā,” atklāj J. Čākure.  

Izstāde bibliotēkā būs apskatāma līdz 14. augustam, un tās izveidei par iedvesmu kalpoja mākslinieču, Valkas mākslas skolas pedagoģu apaļās un pusapaļās jubilejas.

Kultūra un Izklaide