Valkas bibliotēka piedāvā bērnu grāmatu lasījumu ciklu svešvalodās “Mazais valodnieks”

Valkas novada Centrālās bibliotēkas (turpmāk Valkas NCB) Bērnu literatūras nodaļa piedāvā jaunu bērnu grāmatu lasījumu ciklu svešvalodās “Mazais valodnieks”. Aktivitātes mērķis ir ieinteresēt un stimulēt bērnus mācīties jaunas valodas un popularizēt bibliotēkas krājumā esošās grāmatas svešvalodās.  

“Mazā valodnieka” ietvaros, Valkas NCB “YouTube” profilā tiks ievietoti trīs lasījumi svešvalodās – angļu, vācu un krievu valodā, pēc kura noklausīšanās jāveic ar dzirdēto saistīti interesanti un interaktīvi uzdevumi. Aicinām uzdevumus izpildīt kopā visai ģimenei, veicinot bērnu un vecāku sadarbošanos kopīgā uzdevumu izpildē un atbilžu meklēšanā. 

Visi uzdevumi un saites uz lasījumiem tiks publicētas Valkas NCB mājaslapā, sadaļā “Bērniem un jauniešiem”

Lai pieteiktu savu vai savas ģimenes dalību lasīšanas ciklā “Mazais valodnieks”, lūdzam pieteikties līdz 8. novembrim, sūtot: 

  • Bērna vārdu, uzvārdu

  • Vecumu

  • Kontakttālruni

uz [email protected] 

20211027-1536-mazais-valodnieks-1.png

Kultūra un Izklaide