Valkas bibliotēka uzsāk akciju “Grāmatas dodas pie lasītājiem”

Valkas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa piedāvā sagatavot grāmatu kopu par konkrētu tematu grāmatu izmantošanai izziņas, mācību darbam, atpūtai bērnudārza grupiņās vai ikvienam interesentam. Grāmatu izmantošanas laiks pēc nepieciešamības.

Dodot iespēju bērnam pašam ieraudzīt grāmatu dažādību, tiek likts pamats interesei par lasīšanu, rosināts lasītprieks, jaunatklājēja gars un bagātināts bērna vārdu krājums.

Lai pieteiktu grāmatu kopas sagatavošanu un saņemšanu, rakstīt vai zvanīt bibliotekārei Zanei Sīmanei (e-pasts: [email protected], tel. 64722965 vai 29136199).

#Grāmatasdodaspielasītājiem

20210928-1327-gr-matu-kopa-2021-zane.png

Kultūra un Izklaide