Zemnieku sēta “Ielīcas” – vieta, kur atrast mieru un baudīt senatnīgo Latviju

Lai sajustu latviešu zemnieka pamatīgumu un sīkstumu, lai apzinātos latvietības kodu, ir jādodas apskatīt Vidzemes zemnieku sētu “Ielīcas” Vijciema pagastā. Tiem, kuri seko līdzi latviešu kino vēsturei, noteikti būs interesanti apskatīt šo vietu, kur 1973. gadā uzņemta daļa no slavenās Rīgas kinostudijas mākslas filmas “Pūt, vējiņi!” (režisors Gunārs Piesis). 
    
Ēkas saglabājušas
senatnīgas detaļas
Braucot ar auto Smiltenes virzienā, nepilnu desmit minūšu brauciena attālumā no Valkas, mežu ieskauta, atrodas 18.–19. gadsimta Vidzemes zemnieku sēta “Ielīcas”. Tas ir valsts nozīmes kultūras un arhitektūras piemineklis, kas savu atdzimšanu sācis 2006. gadā. Šobrīd “Ielīcās” notiek renovācija.
“Ielīcas” ir unikāla zemnieku sēta, kurā ietilpst šim Ziemeļ­vidzemes novadam raksturīgu celtņu pilns komplekss: dzīvojamā māja, pirts ar vaļinieku istabiņu, trīs klētis, kūts, pūne (šķūnis), stallis ar lopbarības telpām, rija, ratnīca un pagrabs.
Ēkas ir izvietotas Ziemeļvidzemei raksturīgā pagalmu sistēmā. Tās saglabājušas daudzas senlaicīgas konstruktīvas detaļas – akmens paviļu pamatus, kaķētu apaļkoku guļbūves sienas krusta pakšos, baļķu zelmeņus, jumtu ar iežmaugu konstrukciju, apaļkoku grīdas un griestus. Vairāku ēku celšanā kā vienīgais darbarīks lietots cirvis.
“Ielīcu” patreizējās ēkas celtas laikā no 18. gadsimta otrās puses līdz 19. gadsimta beigām, bet saglabājušas sevī kultūrvēsturiski daudz senākus elementus. Līdz ar to “Ielīcu” ēkas atspoguļo vismaz 300 līdz 400 gadu senu latviešu tautas celtniecības attīstības periodu.

“Ielīcu” īpašniece gaida viesus augustā “Atvērtajās dienās laukos”
“Ziemeļlatvija” sazinājās ar etnogrāfiskās lauku sētas “Ielīcas” īpašnieci Baibu Pedraudzi. Viņa stāsta, ka šo īpašumu iegādājusies 2006. gadā ļoti sliktā stāvoklī – sagrautu un pamestu. Logiem bijuši izsisti stikli, teritorija ar pusmetru garu, pāraugušu zāli un pilnu ar nolūzušiem un sakritušiem kokiem. Skatoties uz tagadējo “Ielīcu” ainavu, B. Pedraudze saka: “Šodienas “Ielīcu” izskats izsaka visu! Ieguldot privātos līdzekļus, ēkām ir nomainīti jumti, ir sakopta teritorija, iestikloti logi, uz vecajiem pamatiem atjaunota pirts ēka un zied puķes. Noteikti jāsaka paldies maniem vecākiem – Ēvaldam un Veltai Platniekiem, kuri pašaizliedzīgi katru gadu iegulda savu darbu, lai “Ielīcas” būtu sakoptas. Vēlos teikt paldies arī bijušās Valkas slimnīcas Ginekoloģijas un dzemdību nodaļas darbiniekiem par pašaizliedzīgo darbu, kad tālajā 2006. gadā veicām pirmos, fiziski vissmagākos, sakopšanas darbus.”
B. Pedraudze “Ziemeļlatvijai” atzīst, ka “Ielīcas” ir vieta, kur gūt mieru un “sazemēties”, kā arī baudīt Latviju. Viņa visiem cilvēkiem, kuri atbraukuši izstaigāt un apskatīties seno zemnieku sētu, lūdz neatstāt sadzīves atkritumus un nesmēķēt vēsturisko ēku tuvumā. Īpašniece gaida un cer, ka sadarbībā ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” plānotajā pasākumā “Atvērtās dienas laukos” 22. augustā no pulksten 11 līdz 17 “Ielīcās” ieradīsies pietiekami daudz interesentu.
“Laipni gaidīsim!” aicina “Ielīcu” saimniece B. Pedraudze.
Vairāk foto – www.ziemellatvija.lv.

Vēsturiskie fakti
1983. gadā Latvijas PSR nozīmes un kultūras pieminekļu sarakstā tika iekļauta unikālā Vijciema “Ielīcu” sēta. Tā atrodas 15 kilometrus no Valkas, Ielīces upītes krastā. Sēta izveidojusies pakāpeniski ilgākā laika posmā, sākot ar 18. gadsimta otro pusi līdz 19. gadsimta beigām. Sākotnēji tā pildījusi kroga funkcijas. Par to liecina arī pirmais nosaukums – “Ellītes krogs”. Vēlāk sētas nosaukums bija “Ielītes”, kas kļuvis par tagadējo “Ielīcas”. Sētas plānojums ir brīvs – vienā pagalmā. Šajā kompozīcijas centrā atrodas dzīvojamā māja, bet pagalms sadalīts atšķirīgu funkciju zonās. Turklāt katrai saimniecības vajadzībai celta atsevišķa ēka, pat vairākas, piemēram – klētis.
Dzīvojamās mājas tuvumā labi pārredzamas klētis un stadula otrpus lielceļam. Kūts un stallis, kuru izmantošana saistīta ar netīrākiem darbiem, novietotas attālāk no dzīvojamās mājas. Arī rija ugunsdrošības apsvērumu dēļ tradicionāli attālināta no pārējām ēkām, lai labības vētīšanai izmantotu vējus. Pirts novietota ūdens tuvumā. Ēku celtniecībā izmantoti tautas celtniecībai raksturīgi būvmateriāli, vairāk vai mazāk seni arhitektoniski konstruktīvie risinājumi: no senākiem minami niedru jumta segums, apaļkoku grīdas un griesti. Kaut arī spāru pārlaidumi nav visai lieli, ar niedru jumta segumu panāktas relatīvi platās paspārnes, kas pasargā ēku sienas no lietiem. Vasarās, kad saule augstu, telpās valda patīkama puskrēsla, turpretī skopā ziemas saule spēj izgaismot istabas. Pašlaik “Ielīcu” sēta ir dažādu kultūras pasākumu norises vieta. Savu jubileju šeit nosvinēja Tautas daiļamata studija “Saulīte”. Šeit mājvieta bijusi arī fotomeistaru plenēra dalībniekiem un pašdarbības mākslinieku plenēram. “Ielīcās” uzņemti “Baltika 88” dalībnieki. Nevaram aizmirst, ka šajā sētā tika uzņemta daļa no Rīgas kinostudijas mākslas filmas “Pūt, vējiņi!”.
 
Izraksts no 1989. gadā Valkas novadpētniecības muzeja kopā ar Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības Valkas rajona nodaļu sastādītās brošūras

uzziņai
Etnogrāfiskā lauku sēta “Ielīcas” atrodas Valkas–Smiltenes šosejas malā, Vijciema pagastā
tālrunis +371 29461673, e-pasts: [email protected]

Raksts tapis ar Vidzemes plānošanas reģiona un Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu

Kultūra un Izklaide