Noskaņa

 Anita Anitīna


                  * * * 

Atmosties, atmodināt 

Neļaut vairs aizmigt 


Plaukt un ziedēt 

Un augļus 

Nemanot sevī riest 


Atmosties, atmodināt 

Dzīvi kā draugu satikt 


Nostāties vējam pretī 

Lepni 

Ne muguru liekt  

Citu datumu laikraksti