Notiks sēde

Valkā. Ceturtdien, 31. jūlijā, pulksten 10 Semināra ielā 9 notiks kārtējā domes sēde.
Novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Zane Brūvere informē, ka liela daļa jautājumu attieksies uz kultūru un izglītību novadā.Par J. Cimzes mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu ziņos Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas vadītājs Rolands Rastaks. Viņš runās arī par novada kultūras iestāžu nolikumu un par amatiermākslas kolektīvu darbību un finansēšanu. Tiks izskatīts arī jautājums par amata vietas izveidi Kārķu pamatskolā pirmsskolas grupas darba nodrošināšanai.  

Citu datumu laikraksti