Aicina pašvaldības un uzņēmumus piedalīties „E-prasmju nedēļā 2011”

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) aicina pašvaldības un uzņēmējus pieteikties „E-prasmju nedēļas 2011" pasākumu organizēšanā. E-prasmju nedēļa, kas tiek organizēta Eiropas Komisijas atbalstītās iniciatīvas „European Get Online week" ietvaros, notiks jau otro gadu pēc kārtas no 28. februāra līdz 5. martam.

LIKTA biroja pārstāve Katrina Lulle informē, ka E-prasmju nedēļas mērķis ir ieinteresēt plašāku sabiedrību par e-prasmju apgūšanas un pielietošanas iespējām, informēt, kur un kā pielietot jau esošās e-prasmes, uzlabot tās, kā arī uzzināt par valsts sniegto e-pakalpojumu saņemšanas iespējām un to ērtāku izmantošanu.

Kā atzīmē LIKTA prezidente Signe Bāliņa: „E-prasmju nedēļa ir kļuvusi par labu tradīciju, kur mums ir izdevies apvienot dažādu nozaru pārstāvjus vienam mērķim - informācijas sabiedrības veicināšanai Latvijā. Pagājušajā gadā e-prasmju nedēļā iesaistījās vairāk kā 100 partneri - ministrijas, IKT un citu nozaru uzņēmumi, nevalstiskās organizācijas. Ceram, ka tikpat liela atsaucība būs arī šogad".

K. Lulle norāda, ka šogad e-prasmju nedēļas tēmas būs:

- Pirmais klikšķis („First click") - iedzīvotājiem bez e-prasmēm;

- Darbs tiešsaistē („Jobs online") - bezdarbniekiem, bezdarba riskam pakļautajiem;

- ePilsonis („eCitizenship") - iepazīšanās (atbalsts) ar valsts piedāvātajiem e-pakalpojumiem;

- Seniori - sērfotāji („Senior surfers") - vecāka gada gājuma cilvēkiem;

- Sievietes tiešsaistē („Women online") - sievietes, kas pēc bērna kopšanas atvaļinājuma atgriežas darbā;

- Tiešsaistes pakalpojumi („Online services") (piem., banku pakalpojumi) - visām mērķauditorijām;

- IKT studentiem („ICT for students").

Pasākumā tiks skaidroti arī Eiropas Digitālās Programmas mērķi - inovatīva apmācība un informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pakalpojumi, digitālie mediji un tīklošanās iespējas, veicinot sabiedrībā apziņu, ka arvien pieaug e-prasmju nozīme dzīves kvalitātes uzlabošanā un pieprasījums pēc augsta līmeņa IKT praktiķiem.

"E-prasmju nedēļas mērķauditorija ir visi IKT lietotāji - skolēni, skolotāji, mazie un vidējie uzņēmumi, pašvaldību darbinieki, seniori, bezdarbnieki un darba meklētāji, kā arī tā sabiedrības daļa, kura nekad nav lietojusi IKT rīkus (datoru, internetu). Aicinām pašvaldības, uzņēmējus un NVO, kas vēlas piedalīties e-prasmju nedēļas organizēšanā pieteikties līdz 4. februārim," norāda K. Lulle.

Viņa atzīmē, ka 2010. gadā kopumā Latvijā e-prasmju nedēļā norisinājās 303 dažādi pasākumi visos Latvijas novados, kuros piedalījās vairāk kā 20 tūkstoši dalībnieku un vairāk kā 100 partneri - ministrijas, nozaru uzņēmumi, pašvaldības, skolas un bibliotēkas.

Latvijas ziņas