Aicina piedalīties biznesa plānu konkursā 1

Biznesa izglītības biedrība Junior Achievement - Young Enterprise Latvija (JAL), sadarbībā ar Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultāti aicina 9.-12. klašu skolēnus piedalīties „Junior Achievement - Latvija Biznesa plānu konkursā", kurš norisināsies jau 16. Gadu. Galvenā balva konkursam ir apmaksāta studiju vieta Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē.

JAL mārketinga vadītājs Jānis Grandāns norāda, ka šis konkurss dod iespēju ikvienam skolēnam pielietot un pārbaudīt iegūtās zināšanas praksē. Konkursā var piedalīties JAL dalībskolu 9. - 12. klašu skolēni, kas apgūst sociālās zinības un ekonomiku, iesniedzot atbilstoši prasībām noformētu biznesa plānu līdz šī gada 28. martam.

„Biznesa plānu konkurss būtībā ir praktiskā mācību metode, kuras īstenošana mācību procesā veicina skolēnu radošo domāšanu un uzņēmējspējas, rosinot jauniešus uzņemties iniciatīvu, ģenerēt radošas un ilgtspējīgas biznesa idejas. Jāsaka, ka jaunieši veiksmīgi tiek galā ar šo uzdevumu un lielākā daļa ideju autoru atzīst, ka patiesi apņemas šīs idejas īstenot," saka JAL izpilddirektore Jana Jakovļeva.

JAL pārstāvji skaidro, ka konkursa mērķis ir mudināt jauniešus saprast, kas ir biznesa plāns, kāpēc tas vajadzīgs un kā to izveidot, kā arī papildināt viņu zināšanas informācijas apkopošanā un novērtēšanā, uzņēmuma vadīšanā un plānošanā, finansu analīzē.

„Piedalīšanās Biznesa plānu konkursā deva vēl vienu iespēju aizdomāties par savu nākotni un stiprināja velmi šo ideju realizēt. Ar šo ideju es startēju arī citos biznesa ideju konkursos, un pateicoties tiem tika izstrādātas galvenās uzņēmuma idejas - balsti, kas būs nozīmīgi idejas attīstībā un uzņēmuma vadībā. Patiešām priecājos par galveno balvu - apmaksātu studiju vietu Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātē, jo tas ir ļoti spēcīgs motivātors labai idejai un tās prezentēšanai kompetentajai žūrijai," stāsta 2010. gada biznesa plānu konkursa uzvarētājs, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas un JAL programmu absolvents Vitālijs Silins.

Šogad žūrijas komisija, izvērtējot Biznesa plānus, īpaši pievērsīs uzmanību:

- Vai kopsavilkumā uzsvērta uzņēmuma loma un vieta Latvijas makroekonomiskajā kontekstā;- Preces vai pakalpojuma konkurētspēja Latvijas un ārvalstu tirgos;- Biznesa idejas ilgtermiņa iespējas;- Biznesa idejas iespējas veicināt produkta eksportu;- Inovatīvā produkta prototips/paraugs vai cita veida pamatojums;- Produkta ar augstu pievienoto vērtību prototips/ paraugs vai cita veida pamatojums.

Skolēni darbu izveido elektroniski un jāiesniedz - http://tinyurl.com/biznesaplani.>

Labāko darbu autori - finālisti, prezentēs savus darbus žūrijas komisijai, parādot arī produkta prototipu. Noslēguma pasākums norisināsies šī gada maijā, Latvijas Universitātē.

Komentāri 1

Latvijas ziņas