Aicina piedalīties projektu konkursā „Sprīdis labākai dzīvei”

Jau ceturto gadu pēc kārtas Rietumu Bankas labdarības fonds kopā ar Latvijas Avīzi rīko nu jau par tradīciju kļuvušo projektu konkursu „Sprīdis labākai dzīvei".

Konkurss „Sprīdis labākai dzīvei" norisināsies divās kārtās. Pirmajā kārtā - no 15. februāra līdz 15. martam - iesniegtos projektus žūrija izskatīs 18.martā, bet nobalsot par tiem varēs no 22. marta līdz 4. aprīlim. Otrajā kārtā - no 16.marta līdz 15.aprīlim - iesniegtos projektu konkursus žūrija skatīs 19.aprīlī un nobalsot par tiem varēs no 26.aprīļa līdz 9.maijam.

Kopējais finansējums konkursam ir nedaudz pieaudzis un būs 12 000 latu. Ieplānotas arī vēl vairākas būtiskas un ļoti aktuālas pārmaiņas.

„Pirmkārt, mainās vienam projektam piešķiramo līdzekļu apjoms - iepriekšējos gados maksimālā summa konkrētai iecerei bija 1000-1500 lati, bet šogad Fonds palielina šo latiņu līdz 3000 latu, vienlaicīgi nosakot arī minimālo finansējumu 1000 latu apmērā. Kaut arī šīs izmaiņas samazinās kopējo atbalstīto projektu skaitu, tās ļaus mums koncentrēties un īstenot apjomīgākus projektus, kā arī labāk kontrolēt un apzināt tos," informē Rietumu Bankas labdarības fonda pārstāvji.

Viņi norāda, ka jaunajā projektu konkursā vēlamies vairāk un aktīvāk iesaistīt sabiedrību, palielināt tās līdzdalību gan projektu īstenošanā, gan noteikšanā - ikviens atbalstītais projekts taču notiek jūsu labā! Tāpēc šogad žūrija, izskatot iesūtītos pieteikumus, noteiks projektu loku, par kuriem ikviens sabiedrības loceklis varēs nobalsot. Tādējādi jūs paši varēsit noteikt konkrētos projektus, kuriem tiks piešķirts finansējums. Nobalsot varēs gan „Latvijas Avīzes" mājas lapā internetā, gan arī izgriežot „LA" publicētās anketas un nosūtot tās pa pastu.

Labdarības fonda pārstāvji stāsta, ka šogad saņemto projektu pieteikumu izvērtēšanā žūrija prioritāri tālākai balsošanai virzīs projektus, kuriem būs atrasts līdzfinansējums, un no fonda tiks lūgts segt tikai daļu izmaksu. Tas var būt pašvaldības, dažādu uzņēmumu vai nevalstisko organizāciju, projektu autoru līdzfinansējums, kas vēl vairāk parādīs projekta realizācijas aktualitāti.

Projektu konkursā iesaistīties aicinātas arī pašvaldības un valsts iestādes -sūtīt pašām pieteikumus un atbalstīt vietējās sabiedrības iniciatīvas.

„Šī gada „Sprīdis labākai dzīvei" ietvaros tiks atbalstīti tie projekti, kuru īstenošanas rezultātā labumu gūs lielāka sabiedrības daļa. Pastiprinātu uzmanību žūrijas komisija pievērsīs projektiem, kas skars mūsu valsts mazāk aizsargātos iedzīvotājus - cilvēkus ar īpašām vajadzībām, pensionārus, daudzbērnu un maznodrošinātas ģimenes. Tāpat gaidīsim projektus, kas skar ikdienas sadzīves uzlabošanu, kā arī bērnus un jauniešus, nodrošinot viņiem pieejamāku un kvalitatīvāku izglītības iegūšanu, veselīgu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu," atzīmē fonda pārstāvji.

Projektus pirmajā kārtā (no 2011.gada 15.februāra līdz 15.aprīlim) var iesniegt AS "Lauku Avīze", Dzirnavu ielā 21, Rīgā, LV-1010 vai arī pa e-pastu: [email protected], ar norādi Projektu konkursam "Sprīdis labākai dzīvei".

Latvijas ziņas