Aicina Saeimu iesaistīties cīņā par Latvijas lauku nākotni

LR Saeima sagatavojusi paziņojumu par taisnīgu un godīgu Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2013.gada, kurā ir izteikti Latvijas lauksaimniekiem būtiski nosacījumi, ko plānots izskatīt 14. jūlija Saeimas sēdē un iesniegt Eiropas Parlamentā un Eiropas Komisijā.

"Šī ir pirmā reize, kad Saeima tik precīzi definējusi problēmnosacījumus Eiropas kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reformas izstrādes un ieviešanas procesā un tieši pauž bažas par Latvijas lauksaimniecības nākotni, aicinot Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju ņemt vērā arī Latvijas lauksaimnieku intereses.

Mēs, lauksaimnieku organizācijas, esam gandarītas, ka LR Saeima izprot lauksaimnieku cīņas būtisko nozīmi - proti, Latvijas lauku un lauksaimniecības uzņēmējdarbības attīstības nākotne ir apdraudēta un valsts amatpersonu iesaistīšanās sarunās ar Eiropu ir kritiski svarīga.

Šāds paziņojums ir nozīmīgs solis lauksaimniecības politikas prioritāšu definēšanā. Mēs turpināsim aktīvi strādāt arī pēc Saeimas ārkārtas vēlēšanām, lai nodrošinātu paziņojumā paustās nostājas pārmantojamību arī nākošās Saeimas darbībā," skaidro Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece.

Saeima paziņojuma izstrādē ir ņēmusi vērā Latvijas lauksaimnieku organizāciju vairākkārt pausto nostāju, ka Eiropas KLP kropļo konkurenci lauksaimniecības produkcijas ražošanā Eiropā un, ka Latvijas lauksaimnieki, saņemot vismazākos tiešos maksājumus, nevar līdzvērtīgi konkurēt vienotajā Eiropas Savienības tirgū. Kā nozīmīgu laukaimnieku organizāciju pārstāvji uzskata Saeimas paziņojuma konstruktīvo pieeju, kas nav tikai deklaratīva, bet ir skaidri definēti uzdevumi.

„Saeimas paziņojumā paustā nostāja no lauksaimnieku puses viennozīmīgi ir atbalstāma, taču pats būtiskākais ir nodrošināt, ka paziņojumā paustos aicinājumus sadzird un ņem vērā arī Eiropā. Tas būs pats grūtākais uzdevums.

Problēma mums visiem ir zināma, bet nepieciešams, lai ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas Savienības „koridoros" tas tiek risināts. Cerēsim, ka Saeimas aktivitātes ar šo neapstāsies un tā turpinās cīnīties par Latvijas lauksaimnieku interesēm, nākotnē nesot arī pozitīvus rezultātus," teic Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs Indulis Jansons.

Saeima paziņojumā izsaka ierosinājumus un aicina Eiropas Parlamentu un Eiropas Komisiju uz konkrētu rīcību, kā, piemēram, noteikt Latvijai pēc jaunās metodikas aprēķinātos tiešos maksājumus pilnā apjomā no 2014.gada 1.janvāra.

Ņemot vērā, ka Latvijas lauksaimniekiem jau kopš iestāšanās Eiropas Savienībā ir noteikts pārejas periods tiešo maksājumu izlīdzināšanā, tad jauna pārejas perioda ieviešana var vēl vairāk pasliktināt situāciju Latvijas lauksaimniecībā, graujot kopējo valsts tautsaimniecību ilgtermiņā.

"Zemkopības ministrija un lauksaimnieku organizācijas jau vairāk kā gadu burtiski diendienā risina sarunas ar citu Eiropas valstu organizacijām, sadarbojas ar Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas, lai mainītu Eiropas KLP negodīgo finansējuma sadali.

Tomēr nule kā iesniegtais un apspriestais ES budžeta priekšlikums līdz 2020. gadam būtiski mazina Latvijas lauksaimnieku iespēju saņemt minimālo vēlamo atbalstu (tiešmaksājumu apjomu par hektāru), nemaz nerunājot par vienādiem spēles noteikumiem starp ES valstīm, tādēļ LR Saeimas sagatavotais paziņojums ir ļoti nozīmīgs lauksaimniekiem," pārliecināts par LR Saeimas atbalstu lauksaimnieku interešu aizstāvībā ir Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

Latvijas ziņas