Apstiprināta valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība pašvaldībām

Valdība šodien, 3.novembrī, apstiprināja kārtību, kas paredz iespēju pašvaldībām saņemt valsts budžeta līdzekļus garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai.

 

Valsts visām pašvaldībām atmaksās 50% no GMI līmeņa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem un 20% no dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem. LM valsts budžeta līdzekļus līdz nākamā mēneša 25.datumam pārskaitīs pašvaldības domes vai sociālā dienesta norādītajā kontā vai nosūtīs pamatotu atteikumu tos piešķirt.

 

Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu, pašvaldībām vai to sociālajiem dienestiem līdz katra mēneša 15.datumam būs jāvēršas LM ar noteikta parauga pieprasījumu. Tajā jāsniedz informācija par pašvaldības sociālajiem pabalstiem mēnesī izlietoto līdzekļu apmēru un nepieciešamo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru.

 

2009.gadā valsts budžeta līdzekļus GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai pašvaldībām piešķirs par pārskata periodu no 2009.gada 1.oktobra. GMI līmeņa pabalsta izmaksai šogad nepieciešami 1,09 milj. lati, dzīvokļa pabalsta izmaksai -715,9 tūkst. lati.

 

Atbilstoši MK protokollēmumā noteiktajam LM sadarbībā ar Finanšu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām jāvienojas par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas nosacījumiem pašvaldībām GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai no 2010.gada 1.janvāra.

 

Savukārt labklājības ministram līdz š.g. 15.decembrim valdībā jāiesniedz attiecīgi grozījumi šodien pieņemtajos noteikumos.

 

2009.gada 9 mēnešos GMI līmeņa pabalstu vidēji mēnesī saņēma 16 482 cilvēki. Šajā periodā GMI līmeņa pabalstam izlietoti 4,17 milj. lati jeb 14,2% no kopējiem sociālās palīdzības pabalstiem izlietotajiem līdzekļiem.

 

Dzīvokļa pabalstu 2009.gada 9 mēnešos vidēji mēnesī saņēma 23 834 cilvēki. Tam izlietoti 9 milj. lati jeb 30,7% no kopējiem līdzekļiem.

Latvijas ziņas