Apstiprinātas īpaši atbalstāmās teritorijas Kurzemes un Vidzemes reģionos

Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padome ir apstiprinājusi īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanu Durbes, Priekules, Vaiņodes, Skrundas, Dundagas, Rucavas, Alsungas, Pāvilostas un Rojas novadam, aģentūru LETA informēja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas (RAPLM) Komunikācijas nodaļas vadītāja Justīne Plūmiņa.

Savukārt Vidzemes plānošanas reģionā šāds statuss piešķirts Varakļānu, Apes, Mazsalacas, Jaunpiebalgas, Raunas, Naukšēnu, Vecpiebalgas, Rūjienas, Lubānas, Cesvaines, Ērgļu un Strenču novadam.

RAPLM, veicot valsts teritoriju attīstības kopējo novērtējumu, secinājusi, ka joprojām ir saglabājusies būtiska plaisa starp galvaspilsētu, lielajiem attīstības centriem un pārējo Latvijas teritoriju, proti, valsts nomaļākajās teritorijās saglabājas ekonomiskā atpalicība un pieaug sociālās pretrunas.

Kaut arī administratīvi teritoriālās reformas rezultātā vietējo pašvaldību skaits ir samazinājies no 522 uz 118 un būtiski ir pieaudzis pašvaldību lielums, jaunajā administratīvi teritoriālajā struktūrā joprojām saglabājas liels skaits mazu pašvaldību iedzīvotāju skaita ziņā. Vienlaikus mazajās pašvaldībās arī sociāli ekonomiskās attīstības līmenis ir relatīvi zemāks salīdzinājumā ar lielajām pašvaldībām.

Saskaņā ar reģionālās attīstības stratēģiju nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centri ir valsts sociālās un ekonomiskās attīstības virzītājspēki, tomēr vienlaikus to ietekme uz apkārtējām teritorijām patlaban ir ierobežota un visbiežāk tā nesniedzas ārpus viena novada robežām. Kā uzsver RAPLM speciālisti, līdz ar to īpaši atbalstāmo teritoriju statuss atsevišķām valsts teritorijām ir piešķirams arī turpmāk.

Salīdzinot ar iepriekšējiem īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas periodiem, līdz šim statuss bija saistīts pamatā ar tiešu atbalstu uzņēmējdarbībai. Patlaban uzsvars tiek mainīts un atbalsts tiks sniegts vietējām pašvaldībām, koncentrējot atbalstu publiskās infrastruktūras sakārtošanā, mobilitātes sekmēšanā, nodrošinot darba vietu un pamata pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību.

Papildus tam tiek plānots saglabāt arī netiešo atbalstu uzņēmējdarbībai, piešķirot ienākuma nodokļa atlaides.

Īpaši atbalstāmās teritorijas statusa piešķiršanas mērķis ir nodrošināt vājāk attīstīto teritoriju iedzīvotājiem pievilcīgu dzīves vidi, tostarp pakalpojumu un darba vietu pieejamību un sasniedzamību, sniedzot atbalstu publiski pieejamas teritorijas sakārtošanā un infrastruktūras labiekārtošanā, mobilitātes sekmēšanā, kā arī uzņēmējdarbības aktivitātes saglabāšanā, piešķirot ienākuma nodokļa atlaides.

Īpaši atbalstāmo teritoriju statuss būs spēkā no 2010.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim.

Latvijas ziņas