Atkusnis Latvijā paaugstina hidroelektroenerģijas ražošanas apjomus

Martā Baltijas elektroenerģijas tirgū cenas saglabājās stabilas, vienīgi Somijas tirgus piedzīvoja lielākas svārstības, kas saistītas ar ūdens līmeni Ziemeļvalstu hidroelektroenerģijas rezervuāros un Japānas atomelektrostacijas krīzi. Vācijas lēmums slēgt visas vecās atomelektrostacijas, lai nākamo trīs mēnešu laikā veiktu to drošības pārbaudes, ietekmēja arī Ziemeļvalstu tirgu. Tas izraisīja oglekļa emisiju kvotu cenu pieaugumu, kā arī palielinājās atkarība no elektroenerģijas importa, jo saglabājās neskaidra situācija par hidroelektroenerģijas ražošanas iespējām.

P.R.A.E. Sabiedrisko attiecību pārstāvis Oskars Kupše informē, ka martā vidējā elektroenerģijas cena Igaunijā saglabājās stabila, sasniedzot 47.7 €/MWh. Lietuvā cena pieauga par 2.7 procentiem un sasniedza 47.2 €/MWh. Tādējādi mēneša vidējās elektroenerģijas cenas Igaunijā un Lietuvā sasniedza faktiski vienādu līmeni.

Turpretim Somijas tirgū hidroelektroenerģijas rezervuāru līmeņa krišanās dēļ un sakarā ar Japānas atomelektrostacijas krīzes ietekmi uz Nord Pool biržu elektroenerģijas cenas martā piedzīvoja plašas svārstības robežās no 53-68 €/MWh. Savukārt vidējā mēneša cena sasniedza 60,8 €/MWh - 5.8 procentu kritums salīdzinājumā ar februāri.

„Līdz ar gaisa temperatūras pieaugumu un sniega kušanu Latvijā ievērojami pieauga hidroelektroenerģijas ražošanas apjomi, un Latvija kļuva par elektroenerģijas eksportētāju. Tas savukārt marta beigās atstāja ievērojamu ietekmi uz Baltijas elektroenerģijas tirgu, pazeminot cenas gan Igaunijā, gan arī Lietuvā. Paredzams, ka šī tendence saglabāsies arī aprīlī," norāda O. Kupše.

Enefit rīkotājdirektors Jānis Bethers atzīmē, ka martā Latvijas sabiedrībā turpinājās asas diskusijas par to, cik pamatots ir elektroenerģijas cenas pieaugums Latvijas regulētajā tirgū par 40 - 50 procentiem atkarībā no tarifu plāna. Tostarp ir ierosināti arī 18 tiesvedības procesi sakarā ar prasību atcelt apstiprinātos tarifus.

„Ja līdz šim patērētāji neizrādīja proaktīvu interesi par regulētā elektroenerģijas tirgus tarifu uzbūvi un atvērtā tirgus piedāvātajām iespējām, tad tagad situācija ir ievērojami mainījusies, un tiek meklētas iespējas elektroenerģiju iegādāties iespējami izdevīgāk. Kopš februāra vidus Enefit ir dubultojis savu klientu skaitu, pēdējā mēneša laikā parakstot 50 jaunus līgumus par elektroenerģijas piegādi.

Šādai patērētāju attieksmes maiņai vajadzētu motivēt tirgu uzraugošās institūcijas reformēt novecojušo elektroenerģijas cenu regulēšanas veidu, beidzot skaidri nodalot elektroenerģijas cenas no Sadales tīkla pakalpojumu tarifa, lai patērētāji savos elektrības rēķinos varētu redzēt, cik un par ko tie maksā," skaidro J. Bethers.

Viņš atzīmē, ka Lietuva ir nolēmusi apvienot vienotā Infrastruktūras regulatorā tādas Lietuvas tirgus uzraudzības institūcijas kā Komunikāciju regulators, Cenu un elektroenerģijas komisija un Elektroenerģijas inspekcija. Šo trīs institūciju apvienošana radīs pārskatāmu un konkurenci veicinošu uzņēmējdarbības vidi. Turklāt paredzēts, ka šāda universāla vairāku tirgus jomu regulatora izveide samazinās birokrātiju, ļaus optimizēt izmaksas un palielinās arī tā darbības efektivitāti.

Latvijas ziņas