Atsākas uzņēmumu pieteikumu pieņemšana mārketinga atbalsta programmai

Atsākusies pieteikumu pieņemšana Praktiskā Mārketinga Akadēmijas (PMA) un Latvijas Uzņēmējdarbības Attīstības Centra (LUAC) mārketinga atbalsta programmai, kuras ietvaros uzņēmumam iespējams saņemt plašu līdzfinansējumu mārketinga aktivitāšu plānošanai un realizēšanai.

Praktiskās Mārketinga Akadēmijas pārstāvis Ivars Oškalns informē, ka programmas ietvaros uzņēmumiem tiek nodrošināts: Uzņēmuma mārketinga audits un pēdējo mārketinga aktivitāšu efektivitātes izvērtējumi, reklāmas baneru izvietošana interneta portālos, regulārs (katru mēnesi) PR aktivitāšu, publicitātes atbalsts, reklāmas izvietošana interneta meklētājos (t.sk., Google.com), kā arī rezultātu - aktivitāšu efektivitātes mērījumi.

Sadarbībā ar uzņēmumu visas aktivitātes nodrošinās Praktiskās Mārketinga Akadēmijas speciālisti.

„Mārketinga atbalsta programmas ietvaros iegūtie dati ne tikai nodrošinās uzņēmumiem pašiem skaidrāku izpratni, par mārketinga un PR aktivitāšu atdevi, bet arī, ievērojot konfidencialitāti, noderēs nozares attīstības veicināšanai - tie norādīs uz šobrīd efektīviem mārketinga un PR instrumentiem un to devumu organizācijām.

Kopējais pakalpojumu apjoms katram uzņēmumam pieejams vairāku tūkstošu latu apmērā, taču tā kā programma organizēta ne tikai uzņēmumu, bet arī nozares attīstības atbalstam, LUAC ir radis iespēju aktivitātes līdzfinansēt. Uzņēmumiem pašiem jāsedz tikai neliela, pat simboliska, daļa no kopējiem finansējuma, kas ieguldīts izpētē, reklāmu izvietošanā un PR aktivitātēs," skaidro I. Oškalns.

Viņš norāda, ka programmas ietvaros mārketinga, sabiedrisko attiecību un biznesa administrēšanas speciālistu konsultācijas tiek nodrošinātas bez maksas, ļaujot uzņēmumam ieguldījumus veikt tikai konkrētu aktivitāšu realizācijā.

Tas dod iespēju uzņēmumiem izvairīties no riska un finansiāliem ieguldījumiem stratēģijas izstrādē, tomēr saņemot adekvātu atdevi. PMA atbalsta programmā tiek uzņemti salīdzinoši neliels skaits uzņēmumi, lai katram no tiem varētu sniegt maksimālo uzmanību.

Latvijas ziņas