Atvērts jauns projektu konkurss ESPON programmā

Valsts reģionālās attīstības aģentūra kā ESPON kontaktpunkts Latvijā aicina izmantot ESPON programmas piedāvātās iespējas un sadarbībā ar citām valstīm gatavot projektu iesniegumus astotajā ESPON programmas konkursā.

Valsts reģionālās attīstības aģentūras Starptautisko projektu un komunikācijas nodaļas vadītāja Līga Baltiņa informē, ka konkurss ir izsludināts šādās prioritātēs:

1) pielietojamie pētījumi (1.prioritāte):

• Eiropas reģioni: iespējamais ieguldījums Eiropas 2020 startēģijas īstenošanā (European Regions: Potential Contribution to the EU 2020 Strategy)• Eiropas teritorijas attīstības scenāriji un vīzijas (Territorial Scenarios and Visions for Europe )• Teritoriālā pārvaldība - labā prakse jaunai perspektīvai (Territorial Governance - Best Practices for New Perspectives)• Teritoriālais potenciāls zaļākai Eiropai (Territorial Potentials for a Greener Economy)

2) Ieinteresēto pušu tēmu pieteikumi analīzei, kas orientēta uz lietotāju vajadzībām (2.prioritāte)

3) Zinātniskā platforma (3.prioritāte)

• ES Teritorijas monitoringa un atskaitīšanās sistēma

„Konkursa uzsaukumam ir pieejami 5,493 miljoni eiro. Termiņš projektu iesniegšanai ir 21.marts. Vairāk informācijas un projektu dokumentācija pieejama www.espon.eu," skaidro L. Baltiņa.

Viņa atzīmē, ka projektu konkursā aicinātas piedalīties augstskolas, pētniecības centri, kā arī valsts iestādes un pašvaldības un citi interesenti.

Latvijas ziņas