Biedrība „Cerību spārni” aicina uz labdarības tirdziņu

Bērnu un jauniešu ar invaliditāti biedrība „Cerību spārni" ir izveidojusi labdarības tirdzniecības stendus, kuros var iegādāties dāvaniņas sev, tuviniekiem un draugiem.

„Piedāvātie izstrādājumi ir bērnu, vecāku, draugu un atbalstītāju roku darinājumi. Tirdzniecībā iegūtie līdzekļi tiks izlietoti bērnu ar invaliditāti un viņu ģimeņu atbalsta programmu īstenošanai," informē Siguldas novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Liene Jurkāne.

Labdarības tirdzniecības stends darbojas katru ceturtdienu no plkst.10.00 - 17.00 tirdzniecības centrā "Raibais suns" un katru piektdienu no plkst.11.00 - 19.00 tirdzniecības centrā „Šokolāde".

„Nāciet paši, stāstiet saviem draugiem un paziņām - kopīgi mēs spēsim padarīt šo pasauli labāku!" aicina biedrības „Cerību spārni" dalībnieki.

L. Jurkāne stāsta, ka biedrība "Cerību spārni" izveidota ar mērķi atbalstīt bērnus un jauniešus ar dažāda veida invaliditāti un viņu ģimenes locekļus. Biedrības dienas centrā bērni ar invaliditāti un bērni no mazturīgām ģimenēm regulāri var saņemt dažādus sociālos pakalpojumus: ārstniecisko vingrošanu, deju un kustību terapiju, radošās nodarbības, gaismas teātra nodarbības, logopēda un logoritmikas nodarbības.

Savukārt bērnu ar invaliditāti vecākiem tiek organizētas izglītojošas lekcijas, semināri, atbalsta un pašpalīdzības grupas, kur kopā sanāk vecāki ar līdzīgām problēmām un vajadzībām, lai apmainītos ar pieredzi, ko var sniegt vecāks vecākam.

Latvijas ziņas