CVK iesniegts likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”

Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) šodien iesniegts vēlētāju parakstīts likumprojekts „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē". Iesniegtais likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, papildinot to ar nosacījumu, ka „valsts nodrošina iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo izglītību valsts valodā", kā arī ierosina pārejas noteikumu, nosakot, ka „ar 2012.gada 1.septembri visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā".

Pieņemot parakstus, CVK konstatēja, ka parakstu notariālie apliecinājumi ir apkopoti uz 3542 lapām, savukārt atbilstoši iesniedzēju sniegtajām ziņām par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē" ierosināšanu parakstījušies 10111 vēlētāji.

Likums „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu" paredz, ka tiesības uzsākt likuma ierosināšanas procedūru un iesniegt CVK pilnīgi izstrādātu Satversmes grozījumu projektu ir ne mazāk kā 10 000 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem, un katram parakstam ne agrāk kā 12 mēnešus pirms iesniegšanas CVK jābūt apliecinātam pie zvērināta notāra vai pašvaldības institūcijā, kura veic notariālas darbības.

Līdz ar to CVK tagad jāveic iesniegto parakstu pārbaude, lai konstatētu, vai visas personas, kas parakstījušas Satversmes grozījumu projektu, ir balsstiesīgi Latvijas pilsoņi, vai kāds no pilsoņiem nav parakstījies vairākas reizes, kā arī vai visi paraksti ir tikuši notariāli apliecināti ne agrāk kā 12 mēnešus pirms iesniegšanas CVK.

CVK priekšsēdētājs Arnis Cimdars prognozē, ka parakstu pārbaude varētu ilgt divas nedēļas. Ja pārbaude apliecinās, ka Satversmes grozījumu projektu ir parakstījuši vismaz 10 000 vēlētāju, CVK izsludinās nākamo likuma ierosināšanas posmu - 30 dienu parakstu vākšanu. Šajā laikā vēlētāji par Satversmes grozījumu projektu varēs parakstīties pašvaldību noteiktajās parakstu vākšanas vietās Latvijā un Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs.

Satversmes grozījumu projekts tiks iesniegts Saeimai, ja abās parakstu vākšanas kārtās to būs atbalstījusi ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo pilsoņu skaita jeb vismaz 153232 vēlētāji.

Ja Saeima vēlētāju iesniegto Satversmes grozījumu projektu pieņems bez satura labojumiem, tas stāsies spēkā. Ja Saeima to noraidīs vai grozīs, būs jārīko tautas nobalsošana. Lai Satversmes grozījumi tiktu pieņemti, tautas nobalsošanā tie jāatbalsta vismaz pusei no visiem balsstiesīgajiem pilsoņiem.

Latvijas ziņas