EM: elektroenerģijas tarifu izlīdzināšanas ietekme uz tautsaimniecību būs minimāla, sekmējot elektroenerģijas racionālāku izmantošanu

Ekonomikas ministrijas analīze rāda, ka elektroenerģijas tarifu izlīdzināšanas ietekme uz tautsaimniecību būs minimāla, jo maksa par elektroenerģiju no uzņēmuma kopējā apgrozījuma ir neliela un tās kāpumu izjutīs tikai neliela daļa uzņēmumu un iedzīvotāju. Prognozējams, ka līdz ar tarifu izlīdzināšanu kopējās ražotāju izmaksas palielināsies par 0,1%, realizācijas cenas pieaugs par 0,04%, bet peļņa var sarukt par 0,2%. Salīdzinoši daudz būtiskāku ietekmi uz inflāciju atstās izejvielu un degvielas cenu kāpums.

Lielāko daļu uzņēmumu - 65% no visiem uzņēmumiem - tarifu izlīdzināšana neietekmēs. Lielie uzņēmumi jau pašlaik darbojas brīvā elektroenerģijas tirgū un slēdz individuālus līgumus ar piegādātājiem; viņiem pieaugs tikai sadales tarifs, kam nebūs būtiska ietekme uz kopējo maksājumu par elektroenerģiju. Vidējiem un mazajiem uzņēmumiem pēc šī gada 1.aprīļa, optimizējot elektroenerģijas patēriņu un izvēloties piemērotākos piegādes veidus, atbilstoši uzņēmuma vajadzībām un ražošanas jaudu noslodzei, būs iespēja pašiem regulēt izmaksu kāpumu.

Ekonomikas ministrija norāda, ka ekonomiskās krīzes laikā (kopš 2008.g) tarifi elektroenerģijai netika celti, lai maksimāli pasargātu komersantus no izdevumu pieauguma, kas mazinātu to konkurētspēju. Tajā pašā laikā būtiski pieaugušas elektroenerģijas iepirkuma cenas, kā rezultātā izveidojās situācija, ka uzņēmumi reāli maksāja mazāk nekā maksāja pati elektroenerģija un tās piegāde.

Elektroenerģijas tarifu izlīdzināšanas ietekme uz mājsaimniecību izdevumiem arī būs nebūtiska - pusi mājsaimniecību tā neskars nemaz, 30% ietekme būs minimāla - aptuveni 1 Ls mēnesī, 20% mājsaimniecību ietekme būs jūtamāka - virs 4 Ls mēnesī. Tarifu izlīdzināšanas rezultātā kopējais patēriņa cenu līmenis palielināsies par 0,2%.

Ekonomikas ministrija uzskata, ka AS „Latvenergo" ir atradis veiksmīgu risinājumu, kā turpināt iepriekšējā gadā uzsākto sociāli atbildīgas tarifu politikas veidošanu, kas nodrošinās, lai izmaiņas tarifos neskartu sociāli neaizsargātāko sabiedrības daļu, vienlaikus sniedzot iespēju papildu investēt uzņēmuma infrastruktūras uzlabošanā, sekmējot energoefektivitātes palielināšanos un elektroenerģijas racionālāku izmantošanu.

Latvijas ziņas