ES fondi arī nākotnē būs viens no svarīgākajiem Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstības instrumentiem

2.decembrī, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs, finanšu ministrs Andris Vilks un Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks Normunds Popens, preses konferences ietvaros, sniedza savu redzējumu par kohēzijas politikas un reģionālās attīstības politikas nākotni Latvijā.

Finanšu ministrs A.Vilks preses konferences laikā uzsvēra, ka Latvijai ir skaidra pozīcija kohēzijas politikas jomā nākošajam plānošanas periodam. A.Vilks norādīja, ka pašlaik Latvijai ir jāstrādā pie diviem svarīgiem jautājumiem šajā kontekstā. Viens no tiem ir tematiskā koncentrācija, t.i., pašlaik kohēzijas politika ir vērsta uz atbalstu vairāk kā 10 nozarēm, savukārt, nākotnē Latvijai ir jākoncentrējas uz mazāku nozaru skaitu, par kritēriju nosakot nozares ietekmi uz valsts kopējo ekonomisko attīstību.

Otrs nozīmīgais izaicinājums Latvijai nākošā plānošanas perioda un kohēzijas politikas kontekstā ir finanšu optimizācija, samazinot un optimizējot Eiropas Savienības fondu ieviešanas institūciju skaitu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs uzsvēra, ka Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Finanšu ministrija ir vienotas un kopīgi strādās pie konkurētspējīgu Latvijas reģionu attīstības veicināšanas. Tieši tāpēc ES fondi arī nākošajā plānošanas periodā (2014.-2020.gadam) būs viens no svarīgākajiem Latvijas ekonomikas un tautsaimniecības attīstības instrumentiem.

E.Sprūdžs atzīmēja, ka līdzšinējā reģionālā politika Latvijā nav palīdzējusi pārvarēt negatīvās reģionālās attīstības tendences un ir būtiski jāmaina pieeja teritoriju attīstības veicināšanai. Nozīmīga loma nākotnē ir jāatvēl decentralizācijai un, līdz ar to, reģionu un pašvaldību rīcībspējas palielināšanai. Tāpēc kohēzijas politikas un reģionālās attīstības politikas izaicinājums nākotnē ir mainīt līdzšinējo pieeju investīciju plānošanai, lai dotu iespēju reģioniem un pašvaldībām īstenot savas attīstības stratēģijas.

Eiropas Komisijas Reģionālās politikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieks Normunds Popens atzinīgi novērtēja Latvijas rīcību jau tagad uzsākot kvalitatīvas diskusijas par kohēzijas politikas nākotni. N.Popens uzsvēra, ka nākotnē tiks likts lielāks uzsvars, lai ES dalībvalstis pieejamo investīciju izlietojumu saistītu ar konkrētiem rezultātiem un to tiešu ietekmi uz valsts ekonomisko attīstību kopumā.

 

Latvijas ziņas