Jāturpina valdības ekonomiskā politika uzņēmējdarbības un nodarbinātības veicināšanai 3

Ekonomikas ministrijas speciālistu veiktā galveno ekonomisko un sociālo rādītāju, kā arī tautsaimniecības nozaru attīstības un ārējās ekonomiskās vides analīze rāda, ka 2010.gads, īpaši tā otrā puse, skaidri iezīmējusi, ka Latvijā atkal varam runāt par izaugsmi - strauji auguši eksporta apjomi, kas pat pārsniedz pirmskrīzes līmeni, pakāpeniski palielinās privātais patēriņš, stabilizējas situācija darba tirgū.

Taču vienlaikus Ekonomikas ministrija, publicējot kārtējo Ziņojumu par Latvijas tautsaimniecības attīstību, norāda, ka 2011.gadā jāturpina valdības ekonomiskā politika tautsaimniecības izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai, lai sekmētu tālāku Latvijas tautsaimniecības stabilu un ilgtermiņa izaugsmi, saglabātu lata stabilitāti, pakāpeniski mazinātu budžeta deficītu un izpildītu citus priekšnoteikumus, lai 2014. gadā Latvija varētu pievienoties eiro zonai.

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena informē, ka pašreizējās pozitīvās tendences ekonomikā, galvenokārt, izjūt ar eksporta iespējām saistīti uzņēmumi un tautsaimniecības nozares. Preču eksporta apjomi jau krietni pārsniedz pirmskrīzes līmeni. Izaugsme šogad vērojama visās preču ražošanas nozarēs, īpaši jāatzīmē mūsu galvenās eksporta nozares - apstrādes rūpniecības - izaugsme.

„Būtiski ražošanas apjomi šogad ir pieauguši kokapstrādes, elektrisko un optisko iekārtu, kā arī transportlīdzekļu ražošanas nozarēs. Pozitīvas tendences vērojamas arī metālu un metāla izstrādājumu ražošanas, kā arī mašīnbūves nozarēs. Pakāpeniski sāk stabilizēties situācija arī iekšējā tirgū. Uzlabojas situācija darba tirgū - pakāpeniski samazinās bezdarbs un palielinās nodarbināto skaits," stāsta E. Urpena.

Viņa atzīmē, ka arī 2011. gadā galvenais ekonomikas dzinulis būs eksports. Balstoties uz makroekonomiskās situācijas un darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma atbilstības analīzi, Ekonomikas ministrijas eksperti sagatavojuši Latvijas ekonomikas attīstības prognozi 2011.gadam - IKP pieaugums 3,5% apmērā, preču un pakalpojumu eksporta apjomu pieaugums par 6%, investīciju apjoma palielināšanās par 7%, nodarbināto skaita pieaugums par 2-3%.

Ekonomikas ministrija tuvākajiem gadiem izvirzījusi trīs galvenos uzdevumus - veicināt Latvijas un uzņēmēju konkurētspēju, sekmēt ražošanas attīstību jeb valsts reindustrializāciju un pastiprināti risināt energoapgādes un enerģētikas drošības jautājumus. Pēc šāda principa tiek veidots arī ministrijas rīcības plāns 2011.-2014.gadam.

"Latvijas uzņēmēju konkurētspējas celšanai plānots novirzīt galvenos valsts atbalsta instrumentus un sekmēt ES fondu finansējuma pieejamību prioritārajām tautsaimniecības nozarēm. Ražošanas attīstību prioritāri jābalsta uz jau šobrīd savu konkurētspēju apliecinošiem sektoriem - kokrūpniecību, pārtikas pārstrādi, metālapstrādi, ķīmiju un farmāciju, kā arī elektroaparātu būvi. Šīs tautsaimniecības nozares pašlaik veido aptuveni 80% no apstrādes rūpniecības," norāda E. Urpena.

Viņa informē, ka ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību publicēts Ekonomikas ministrijas mājas lapā internetā. Ziņojumā apkopota informācija par galvenajiem ekonomiskajiem un sociālajiem rādītājiem, tautsaimniecības nozaru attīstību un ārējo ekonomisko vidi, valdības ekonomisko politiku izaugsmes un nodarbinātības veicināšanai, ārējās tirdzniecības politiku, Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda izmantošanu, inovācijas un uzņēmējdarbības politiku un citām ekonomiskajām reformām.

Komentāri 3

nazis

Tas ir tikai ievads. Kur pārējā raksta daļa?
Tie ir tikai vispārēji skaitļi. Kādu ietekmi uz katru iedzīvotāju atstās visi šie pasākumi? Tas sev nesīs līdz inflāciju, maznodrošināto ģimeņu skaita pieaugumu un iedzīvotāju pirktspējas kritumu. Tikko tika runāts par krīzi (bija vai nebija?), bet no tās neko nav mācījušies. Atkal tā pati vecā dziesma, atkal "Gāzi grīdā!". Šlesers to teica, kad bijām uz cieta ceļa, pašlaik vēl esam grāvī, bet jau gāzējam.
Ekonomikas speciālisti un gudrie prāti var sausu muti izrunāt, kas un kā jādara, bet vai tad viņos kāds klausās, vai kādam rūp, kas notiek ar Latvijas nabadzīgajiem cilvēkiem?

pirms 10 gadiem, 2011.02.09 13:40

Kā tad

bla-bla-bla utt.Jau apriebies lasīt tos internetā sameklētos un no dažādu avīžu izgriezumiem salipinātos rakstus.Kurā vietā tad ir redzama tā izaugsme?Kurā vietā redzams atbalsts uzņēmējdarbībai?Kur bezdarba samazināšanās?Kaut kāds stulbums.Finansu ministrs tikai nupat atģidies,ka ekonomikā jāmācās no igauņiem.Kur tad bijām visu laiku?

pirms 10 gadiem, 2011.02.09 14:11

Tieši tā

Kad beidzot redzēsim darbus, nevis tukšu pļāpāšanu?!
20 gadus jau braucam ar muti, bet sēžām kā sēdējuši grāvī.

pirms 10 gadiem, 2011.02.10 10:15

Latvijas ziņas