Jaunās māmiņas - sagādājiet prieku sev un saviem bērniem!

Tuvojas Ziemassvētku un dāvanu dāvināšanas laiks. Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) kopā ar Borisa un Ināras Teterevu fondu ir sarūpējuši lielisku dāvanu māmiņu klubiem, bēbīšu skolām, ģimeņu centriem, sieviešu organizācijas, u.c. biedrībām, kas praktiski atbalsta māmiņas un veicina pašpalīdzības pasākumu attīstību vietējās kopienās Latvijas reģionos - programmu „Palīdzēsim māmiņai".

Mēs aicinām biedrības iesniegt projektus un veidot savu mazuļu un jauno māmiņu dzīvi krāsaināku un saturīgāku, sekmējot izglītošanos un kopā būšanu.

Par programmā  piešķirtajiem līdzekļiem māmiņu biedrības varēs:

  • iekārtot telpas, lai tajās varētu uzturēties un pasākumos piedalīties māmiņas un viņu bērni (neliels telpu remonts un aprīkojuma, t.sk. rotaļlietu iegāde);
  • rīkot pasākumus māmiņu un bērnu izglītošanai (piemēram, semināri par pareizu bērnu uzturu, veselīgu dzīvesveidu, bērnu audzināšanu u.c. tēmām);
  • organizēt aktivitātes, kas nodrošina māmiņu pašpalīdzības pasākumus (piemēram, bezmaksas bērnu pieskatīšana uz noteiktu laiku, rotaļu dienu organizēšana).

 Biedrība var saņemt līdz 2000 latu lielu finansējumu. Vismaz 10% no kopējā biedrības projekta finansējuma ir jāveido vietējās pašvaldības vai citu sadarbības partneru līdzfinansējumam.

 

Plašāku informāciju par programmu „Palīdzēsim māmiņai" nevalstiskās organizācijas var iegūt LKIF mājas lapas www.iniciativa.lv sadaļā „Projektu iesniedzējiem", kā arī zvanot projektu vadītājai Ievai Ernštreitei pa tālruni: 67316963 vai 29110828. 

Latvijas ziņas