Jurševska: ģimenes valsts pabalsti no 1.jūlija tiks izmaksāti

Labklājības ministre Ilona Jurševska apstiprina, ka ģimenes valsts pabalsti no šī gada 1.jūlija tiks izmaksāti līdzšinējā apmērā visiem cilvēkiem, kam tie pienākas.

Lai no šī gada 2.pusgada nodrošinātu ģimenes valsts pabalsta izmaksu, Labklājības ministrija (LM) vērsīsies Finanšu ministrijā, lai sagatavotu Ministru kabinetam saskaņotus priekšlikumus par iespējām rast papildu nepieciešamos līdzekļus.

„Labklājības ministrijai tika uzdots reformēt ģimenes valsts pabalstu jau ar šī gada 1.jūliju, atstājot to vai nu trūcīgām personām vai daudzbērnu ģimenēm, jo 2011.gada budžetā šim mērķim tika samazināts finansējums. Uzskatu, ka tā nav reforma, kas risina problēmas, tajā skaitā, demogrāfiskās. Tāpēc turpinām strādāt pie iespējami labāka risinājuma," uzsver labklājības ministre Ilona Jurševska.

Proti, šobrīd būtiskākais ir nodrošināt, lai reformas rezultātā neciestu neviena sociālā grupa, respektīvi, lai atbalstu saņemtu visas sociālās grupas. Viens no iespējamiem virzieniem ir atbalsta sniegšana ekonomiski aktīvajām ģimenēm ar bērniem, izmantojot iedzīvotāja ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumu par apgādībā esošu bērnu.

Savukārt tās ģimenes, kuras neatrodas darba tirgū, ģimenes valsts pabalsta ekvivalentu varētu saņemt, izmantojot pašvaldību sociālo palīdzību.

Labklājības ministrija šobrīd strādā pie ģimenes valsts pabalsta reformas. To plānots ieviest ar 2012.gada 1.janvāri.

Latvijas ziņas