Kāda ir mikro un mazo uzņēmumu izdzīvošanas stratēģija?

Ņemot vērā mikro un mazo uzņēmumu lielo lomu visas valsts ekonomikā un uzņēmējdarbības aktivitātes veicināšanā 2011.gada 25. martā Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) Mazo un vidēju uzņēmumu (MVU) sadarbības platformas ietvaros sadarbībā ar starptautiskās bezpeļņas organizācijas Junior Chamber International (JCI) Latvijas nacionālo organizāciju „JCI Latvia", organizē biznesa konferenci mikro un mazo uzņēmumu vadītājiem „Baltic Spark 2011".

„Konferences tēma „Pastāvēs, kas pārvērtīsies" akcentē mikro un mazo uzņēmumu nepieciešamību pielāgoties esošajiem pārmaiņu apstākļiem, lai nostabilizētu un attīstītu savu darbību," informē Latvijas Darba deveju konfederacijas Korporatīvās sociālās atbildības un komunikāciju eksperte Agnese Alksne.

Konferencē:

• Mikrouzņēmumu partnerības institūta valdes priekšsēdētaja Ieva Nartiša stāstīs par to, cik noderīgs rīks ir partnerība, kas, pareizi un stratēģiski izmantota, caur sinerģisko efektu ļauj baudīt ieguvumus visām iesaistītajām pusēm un sniedz vēl nebijušas iespējas uzņēmējdarbības rezultātu maksimizēšanai;

• Biznesa vadības konsultants Andris Balodis stāstīs, kā vadītājam pieņemt lēmumus un noteikt mērķus, lai uzņēmums būtu produktīvs un efektīvs gan īstermiņā, gan ilgtermiņā;

• SIA "Lietišķās informācijas dienests" finanšu nodaļas vadītāja Iveta Strēle stāstīs par finanšu plānošanas lomu uzņēmuma veiksmīgā darbībā, lai nodrošinātu uzņēmuma mērķu sistemātisku realizāciju un pasākumu izstrādi;

• SIA „JARDI.Partneri" partneris un treneris Arnolds Brūders stāstīs par to, kādas ir šodienas vadītājam nepieciešamās prasmes, lai spētu vadīt motivējoši, un kāda šodienas vadītāja uzvedība ir efektīvākā un motivējošākā.

A. Alksne norāda, ka konferences sākumā tiks arī prezentēti pētījuma „Mikrokreditēšana Latvijā - iespējas un ierobežojumi", kas tapis sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, rezultāti. Pētījuma rezultātus prezentēs Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo Zinātņu Fakultātes lektore Mg.Sc.Soc. Viola Korpa.

Latvijas ziņas