Kampars vēlas pārliecināties, vai bankas ieviesušas vienotu komisijas maksu par maksājumiem eiro

„Atbilstoši likumdošanai, visām Latvijas komercbankām no 2.novembra ir jāpiemēro vienota komisijas maksa par maksājumiem eiro. Es vēlos pārliecināties, vai bankas patiešām to ir paveikušas un līdz ar to atvieglojušas ražojošo un eksportējošo uzņēmumu darbību. Mūsdienu ekonomiskajā situācijā katra darbība, kas stimulē uzņēmumu konkurētspēju, nākotnē var būt izšķiroša," uzsver ekonomikas ministrs Artis Kampars.

Ekonomikas ministrs nosūtījis Finanšu kapitāla un tirgus komisijas vadītājai Irēnai Krūmanei vēstuli, kurā lūdz informēt par Latvijas komercbanku paveikto vienotu komisijas maksu ieviešanā maksājumiem eiro. Vienotu komisijas maksu ieviešanu nosaka šī gada 1.novembrī spēkā stājusies Eiropas Savienības regula par pārrobežu maksājumiem Eiropas Kopienā. Līdz šīs regulas ieviešanai komercbankas nereti piemēroja dažādas maksas par pārrobežu un iekšzemes maksājumiem eiro. Tas apgrūtināja eksportējošu uzņēmumu darbību, jo bankas mēdza prasīt lielāku maksu par pārrobežu maksājumiem eiro.

Eiropas Savienības regulas ieviešanas mērķis ir veicināt vienoto Eiropas maksājumu tirgu, nosakot vienādas komisijas maksas piemērošanu iekšzemes un pārrobežu maksājumiem eiro, kā arī paplašināt maksājumu veidus.

Latvijas ziņas