„Latvenergo” un Latvijas Pašvaldību savienība paraksta līgumu par sociālā atbalsta kampaņu trūcīgajiem

„Jau decembrī 100 000 Latvijas mājsaimniecību būs pieejama „Latvenergo" sniegtā palīdzība norēķiniem par saņemto elektroenerģiju," uzsvēra ekonomikas ministrs Artis Kampars, atzīmējot kas 100 000 mājsaimniecību kopumā veido 15% no visiem Latvenergo klientiem.

Šodien, 17.novembrī, Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) priekšsēdis Andris Jaunsleinis, AS „Latvenergo" valdes priekšsēdētājs Kārlis Miķelsons un valdes loceklis Uldis Bariss parakstīja līgumu par sociālās palīdzības programmas realizāciju trūcīgo atbalstam.  

Līgums paredz, ka atbalsts elektrības maksājumiem tiks sniegts divām iedzīvotāju grupām - trūcīgajām mājsaimniecībām - garantētā minimālā ienākuma pabalsta saņēmēju mājsaimniecībām un trūcīgo ģimeņu ar bērniem mājsaimniecībām. Katra mājsaimniecība neatkarīgi no tā, cik trūcīgo personu tajā dzīvo, varēs saņemt vienu 500 kWh norēķinu karti, kuras vērtība ir 37,15 lati.

 

Tuvāko divu nedēļu laikā Latvijas Pašvaldību savienība apkopos informāciju no visām Latvijas pašvaldībām par trūcīgo mājsaimniecību skaitu tajās un atbilstoši tam sadalīs 100 000 dāvanu kartes visām pašvaldībām. Pašvaldības reģistrētos datus par karšu saņēmējiem nosūtīs AS „Latvenergo", kas tos apstrādās, attiecinot maksājumus uz katru konkrēto klientu. Jau pirms Ziemassvētkiem pirmās trūcīgās mājsaimniecības varēs saņemt dāvanu kartes savu pašvaldību sociālajos dienestos.

 

8.decembrī pulksten 11 AS „Latvenergo" rīkos semināru pašvaldību darbiniekiem, kurā skaidros visus ar karšu izplatīšanu saistītos jautājumus. Neskaidrību gadījumā uz visiem klientu jautājumiem atbildes var saņemt pa bezmaksas tālruni 80 200 402.

 

Latvijas ziņas