Latvijā notiks projektu konkurss - EM Balva 2011

Latvijā 28. februārī tiek izsludināts pasaules plašākais elektronisko mediju un projektu konkurss World Summit Award (WSA), latviskoti - EM Balva 2011.

Ivars Indriks informē, ka konkursā var piedalīties jebkuri informācijas projekti, kuru saturs pieejams vai lietojams elektroniskā formā. Astoņi Latvijas EMBALVA konkursa uzvarētāji varēs salīdzināt savu prasmi ar 167 Apvienoto Nāciju valstu labākajiem projektiem 8 nominācijās. Pieteikums konkursam jāiesniedz līdz 2011.gada 20.martam EM Balva mājas lapā www.embalva.lv. Dalība konkursā ir bez maksas.

Elektronisko Mediju Balvas (EMBalvas) mērķis ir apzināt labākos elektroniskās informācijas projektus Latvijā.

„Konkurss Latvijā ir atlases kārta pasaules mēroga konkursam, kuru organizē ANO World Summit on the Internet Society. Šajā konkursā ir iesaistījušās 168 pasaules valstis, no kurām žūrijas komisija izvēlēsies labākos projektus 8 nominācijās:e - valdība, e - veselība, e - apmācība, e - izklaide, e - kultūra, e - zinātne, e - bizness, e - integrācija," stāsta I. Indriks.

Vērtēšana notiks pēc WSIS noteiktiem kritērijiem. Konkursa noteikumi, vērtēšanas kartība, nominācijas un pieteikuma forma ir atrodama EM Balva mājas lapā www.embalva.lv. Pieteikumi jāiesniedz līdz 20.martam, rezultātu paziņošana notiks 31.martā.

Projektu realizē SIA „Mediaparks", Latvijas Interneta Asociācija, www.inbox.lv, www.draugiem.lv, www.serveris.lv, SIA „Farcore".

SIA „Farcore" pārstāvis Jānis Plaudis par projektu EM Balva stāsta: Inovācijas virza mūsdienu pasauli un katram jaunam projektam ir nepieciešams vērtējums un atbalsts. Konkurss EM Balva ir laba iespēja novērtēt savas un citu zināšanas starptautiskā mērogā. Latvijas kārtas uzvarētājiem ir iespēja tikt pamanītiem un novērtētiem. Iepazīstot un novērtējot paveikto pagājušā gada EM Balva konkursā, gribu atzīmēt Latvijas pārstāvju iesniegtās mobilās aplikācijas „Līgo Līgo App" uzvaru kategorijā tūrisms un kultūra World Summit Award konkursā. http://www.wsa-mobile.org/winners/m-tourism-and-culture. Man liekas, ka tas ir labs piemērs un novērtējums mūsu zināšanām.

Pasaules Samita Balvas (WORLD SUMMIT AWARD - WSA) mērķis ir aicināt iesaistīties ikvienu, kuram ir svarīgi veicināt e-satura attīstību. Konkurss ir globāla iniciatīva izraudzīties un veicināt labākos e-saturu, kas aizsākās 2003.gadā Apvienoto Nāciju Informācijas Sabiedrības Pasaules Samita ietvaros.

Latvijas ziņas