Latvijas lauksaimniecības specializētie atašeji dosies iepazīt Latgales un Vidzemes reģiona lauku saimniecību ikdienas darbu

Šobrīd lauksaimnieku un valsts pārstāvju Briselē dienas kārtības prioritāte ir kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma pēc 2013. gada. Lauksaimniecība un pārtikas industrija un ražošana dod ievērojamu ieguldījumu ne tikai Latvijas, bet arī visas Eiropas ekonomiskajā izaugsmē un nodarbinātībā.

Laikā, kad visa pasaule atzīst, ka pasaulē pārtikas trūkums tikai palielināsies, Eiropas Komisijas priekšlikums samazināt nākamā plānošanas perioda 2014. - 2020. gadam kopējo budžetu lauksaimniecības sektoram par ~6% lauksaimniekiem nav pieņemams, taču vēl svarīgāk ir pašu Eiropas valstu starpā izlīdzināt konkurences nosacījumus, veidojot taisnīgāku politiku un atbalsta maksājumiem par hektārus nosakot koridoru 75% - 120% robežās no vidējās Eiropas atbalsta likmes. 

Spēcīgākā  lauksaimnieku organizācija „Zemnieku Saeima" (ZSA) uzskata, ka šis ir brīdis, kad gan lauksaimniekiem, gan valsts vadībai ir jāpierāda, ka spējam aizstāvēt nacionālās intereses ne sliktāk kā vecās dalībvalstis un visiem kopā jāpanāk vienlīdzīga un atbildīga KLP pēc 2013. gada. Šai politikai jābūt vērstai uz lauksaimniecības konkurētspējas stiprināšanu un palielināšanu, lauku kā pievilcīgas dzīves vides saglabāšanu un attīstību.

 

„Latvijas lauksaimnieki ir spējīgi veidot uz zināšanām un tehnoloģijām balstītu, ilgtspējīgāku izaugsmi, eksportspēju, nodrošināt sabiedrības vajadzības pēc kvalitatīvas un drošas pārtikas, un veicināt dzīves kvalitātes paaugstināšanos lauku reģionos, taču mēs neesam gatavi samierināties ar nevienlīdzīgu konkurences situāciju arī turpmāk. KLP reforma pēc 2013. gada var iznīcināt Latvijas lauksaimniecību, ja saglabāsies nevienlīdzīgie spēles noteikumi, un tas nav pieļaujams", padoties nav gatava ZSA priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja. 

 

Iepazīsties ar nomaļāko rajonu Vidzemes un Latgales reģionā zemnieku saimniecību ikdienu un uzklausītu lauksaimnieku viedokli, 18. un 19. augustā Latvijas specializētos atašejus lauksaimniecības jautājumos Briselē - Daci Arāju (lauksaimniecība),  Olgu Orlovu (pārtikas drošība), Gundegu Mičuli (labturība un veterinārie jautājumi), Māri Bērziņu (zivsaimniecība & meži), Lindu Tellgrenu (Lauku attīstības jautājumi) un Aivaru Graudiņu (Krievijas atašejs par visiem lauksaimniecības jautājumiem) aicināja ZSA sadarbībā ar Valsts Lauku tīklu. Iepazīšanās braucienā piedalīties tika aicināti arī Latvijas pārstāvji Eiropas parlamentā un viņu palīgi. Specializēto atašeju braucienam pievienosies Antons Klindzāns (EP deputāta Alfrēda Rubika palīgs) un Sandra Kalniete. 

 

Valsts pārstāvji Briselē iepazīsies ar lopkopības, mežizstrādes, zivsaimniecības, dārzeņkopības, briežu audzēšanas un tūrisma, kā arī maizes ražošanas saimniecībām. 

Šādas lauksaimnieku atašeju iepazīšanās vizīte ar Latvijas zemnieku saimniecību daudzveidību un padziļinātu Latvijas lauksaimniecības jautājumos specializēto atašeju izpratni par reālo situāciju Latvijas laukos un nepieciešamajiem pasākumiem efektīvai Latvijas lauksaimniecības konkurētspējas attīstībai ES, pēc Zemnieku saeimas iniciatīvas  tiek organizēti jau trešo gadu.  

 

„Ir svarīgi, lai cilvēki, kas diendienā aizstāv valsts nacionālās intereses redz praktisko ikdienu saimniecībās, lai viņiem ir iespēja iepazīt Latvijas lauksaimniecības dažādību, problēmas un iespējas, ko redz zemnieki, kas savu dzīvi veltījuši zemes apsaimniekošanai un pārtikas ražošanai, īpaši šobrīd, kad  turpmāko mēnešu laikā faktiski izšķirsies Latvijas lauksaimniecības nākotne", brauciena organizēšanu pamato Mairai Dzelzkalēja Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece. 

 

Zemnieku saeima (ZSA) ir stiprākā Latvijas lauksaimniecības produkcijas ražotāju organizācija. Šobrīd mūsu biedri ir 851 aktīvākie un mērķtiecīgākie Latvijas zemnieki no visām lauksaimniecības nozarēm. Organizācijas mērķis ir aizstāvēt biedru intereses, aktīvi iesaistoties likumdošanas veidošanas un pilnveidošanas procesos, veidot ilgtspējīgu uz attīstību orientētu lauksaimniecības politiku Latvijā un popularizēt lauksaimniecību kā vienu no Latvijas valsts prioritārajām nozarēm. Šobrīd ZSA ir 3 nozīmīgākā lobija organizācija Latvijā.   

 

Saimniecību iepazīšanas brauciena programma:

18.augustā  . plkst 8:00 izbraukšana no Zemkopības ministrijas 

~ 11:00 z/s Velēna (Ilmārs Apsītis, Lizums, Gulbenes nov.) - lopkopība (ganāmpulks ~80 govis)~ 13:00 Lazdulejas (Mārīte Berķe, Balvu nov.) - LEADER, Egļuciema labiekārtošanas darbi, publiskās pludmales izveide~ 15:00 z/s Riekstiņi (Guntars Bartkevičs, Baltinavas nov.)  - augkopība, papildnozares - karjers, mežizstrāde, bioloģiskā saimniekošana  19.augustā:

~ 9:00 z/s Mežsētas (Mareks Pušpurs, Gulbenes nov.)  - briežu audzēšana (300 brieži), zivju audzēšana, tūrisms~ 11:00 SIA Dimdiņi (Normunds Audzišs, Lizums, Gulbenes nov.) - dārzeņkopība, dārzeņu pārstrāde~ 13:00 z/s Ķelmēni (Juris Paulovičs, Gulbenes nov.) - maizes cepšana, maizes un miltu izstrādājumi  Z/s Ķelmēni apmeklēs arī  Eiropas lauksaimnieku NVO Copa/Cogeca Vice prezidents Juha Marttila (Somija), projekta Baltic Compass WP6 vadītājs no Stokholmas vides institūta Neil Powell (Zviedrija), kuri iepazīties ar situāciju Latvijas lauku saimniecībās ieradīsies 19.augustā.

Latvijas ziņas