LLKC aicina uz semināru par teļu audzēšanas metodēm

SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) aicina 30. augustā Vecaucē piedalīties demonstrējumu seminārā par jaundzimušu teļu audzēšanas metodēm. Pasākums tiek finansēts no Valsts Lauku tīkla līdzekļiem, un līdzdalība interesentiem ir bez maksas.

Demonstrējuma semināram izraudzītās tēmas aktualitāti raksturo LLKC Lopkopības nodaļas konsultants-eksperts veterinārmedicīnā Dainis Arbidāns:

- Vēl joprojām daudzās Latvijas saimniecībās ir pamatotas problēmas veselīgu jaundzimušo teļu izaudzēšanā un piena ganāmpulku atjaunošanā. Tāpēc LLKC ar Valsts Lauku tīkla finansējumu ierīkoja trīs Latvijas saimniecībās praktiskos demonstrējumus par dažādām jaundzimušu teļu audzēšanas metodēm. Demonstrējumu laikā tiek vērtēti teļu augšanas rādītāji un izvērtēta jaunpiena kvalitāte. Iegūtie rezultāti pēc demonstrējumā iegūto datu apkopošanas tiks izmantoti, arī sagatavojot publikācijas specializētajos lauksaimnieku medijos.

Seminārs notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācību un pētījumu saimniecībā Vecauce 30. augustā. Sākums pulksten 10, reģistrācija no pl. 9.30. Iepriekšējā pieteikšanās - līdz 24. augustam pa tālruni 28655398 vai e-pastu [email protected].

Latvijas ziņas