LM aicina pašvaldības aktīvāk pieteikties valsts līdzfinansējuma saņemšanai

Lai gan pieprasījumus valsts piešķirtā līdzfinansējuma saņemšanai garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa un dzīvokļa pabalstu izmaksām ir iesniegusi lielākā daļa pašvaldību, joprojām ir pašvaldības, kuras to nav izdarījušas, uzsver Labklājības ministrija (LM).

 

Uz š.g. 26.novembri LM ir saņēmusi 100 pašvaldību pieprasījumus līdzfinansējuma saņemšanai. Šobrīd līdzfinansējuma pieprasījums nav saņemts no 18 pašvaldībām.

 

Kopumā uz 26.novembri valsts līdzfinansējums 284, 8 tūkst. latu apmērā ir pārskaitīts tikai 45 pašvaldībām. Tas ir saistīts ar to, ka daudzu pašvaldību iesniegtie pieprasījumi ir neprecīzi, līdz ar to speciālistiem jāveic labojumi un precizējumi iesniegtajā dokumentācijā

 

Atgādinām, ka valsts visām pašvaldībām atmaksās 50% no GMI līmeņa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem un 20% no dzīvokļa pabalstam izlietotajiem līdzekļiem. LM valsts budžeta līdzekļus līdz nākamā mēneša 25.datumam pārskaitīs pašvaldības domes vai sociālā dienesta norādītajā kontā vai nosūtīs pamatotu atteikumu tos piešķirt.

 

Lai saņemtu valsts līdzfinansējumu, pašvaldībām vai to sociālajiem dienestiem līdz katra mēneša 15.datumam būs jāvēršas LM ar noteikta parauga pieprasījumu. Tajā jāsniedz informācija par pašvaldības sociālajiem pabalstiem iepriekšējā mēnesī izlietoto līdzekļu apmēru un GMI un dzīvokļu pabalsta izmaksām paredzēto valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajam apmēram.

 

2009.gadā valsts budžeta līdzekļus GMI līmeņa pabalsta un dzīvokļa pabalsta izmaksu nodrošināšanai pašvaldībām piešķirs par pārskata periodu no 2009.gada 1.oktobra.

Latvijas ziņas