LOB par 2009.gada putnu izvēlējusies jūras kraukli

Par 2009.gada putnu Latvijas Ornitoloģijas biedrība (LOB) izvēlējusies jūras kraukli (Phalacrocorax carbo), aģentūru LETA informēja LOB sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ķuze.

 

Jūras krauklis ir melns zoss lieluma putns, kas pārtiek no zivīm un ligzdo lielās kolonijās pie ezeriem un zivju dīķiem, arī jūras piekrastē. Pēdējos gados daudzās Eiropas valstīs, arī Latvijā, ievērojami pieaudzis šo putnu skaits, kas nereti rada konfliktsituācijas ar zivsaimniekiem.

 

 

Lai apzinātu esošo situāciju mūsu valstī, gada putna akcijas laikā LOB noskaidros jūras kraukļu skaitu Latvijā, apzinās to ligzdošanas un citas koncentrēšanās vietas un veiks putna barības izpēti. 2009.gadā tiks popularizēti starptautiskas darba grupas izstrādātie ieteikumi jūras kraukļu atturēšanai no sirošanas dīķsaimniecībās.

 

 

Pēdējos gados daudzās Eiropas valstīs ievērojami pieaudzis jūras kraukļu skaits. Iespējamie iemesli ir veiksmīga sugas aizsardzība, pesticīdu lietošanas samazināšana, pārmaiņas ihtiofaunā un klimata pārmaiņas. Aptuveni pirms divdesmit gadiem jūras kraukļi atgriezušies arī Latvijā un kopš tā laika kļuvuši arvien biežāk sastopami. Ornitologi lēš, ka 2008.gadā Latvijā bija ap 20 jūras kraukļu kolonijas, kurās ligzdoja ap 1000 šo putnu pāru.

 

 

"Lai spriestu par to, kā risināt jūras kraukļu un zivsaimnieku konfliktsituācijas mūsu valstī, nepieciešams veikt pilnīgu esošās situācijas apzināšanu," norāda LOB valdes priekšsēdētājs Viesturs Ķerus.

 

 

Viņš norāda, ka patlaban ornitologu rīcībā nav precīzu datu ne par jūras kraukļu skaitu un izplatību Latvijā, ne par to radīto zaudējumu apjomu zivsaimniecībām.

 

 

2009.gada putna akcijas laikā LOB plāno noskaidrot jūras kraukļu ligzdojošās populācijas lielumu un izplatību. Tiks apzinātas arī citas teritorijas, kurās koncentrējas jūras kraukļi, - gan migrējošo putnu, gan neligzdojošo putnu baru uzturēšanās vietas. Vienlaikus tiks vākti un analizēti arī barības paraugi, lai gūtu priekšstatu par to, ko un cik daudz jūras kraukļi Latvijā ēd.

 

 

Lai risinātu jūras kraukļu un zivsaimnieku konfliktus, 2004.gadā Eiropas Savienībā pieņēma lēmumu par īpašas darba grupas INTERCAFE ("Interdisciplinary Initiative to Reduce pan-European Cormorant-Fisheries Conflicts") izveidi, kurā iesaistīti gan ornitologi, gan ekologi, gan zivsaimnieki un valdības iestāžu pārstāvji no 28 Eiropas Savienības dalībvalstīm un arī Tuvajiem Austrumiem.

 

 

2009.gadā tiks izstrādātas INTERCAFE rekomendācijas jūras kraukļu atturēšanai no dīķsaimniecībām. LOB gada putna akcijas laikā veiks šo rekomendāciju popularizēšanu un veicinās to ieviešanu Latvijā.

 

 

Ziņas par novērotiem jūras kraukļu bariem, to ligzdošanas kolonijām LOB aicina sūtīt akcijas koordinatoram Kārlim Milleram, tālr. 29252138, e-pasts: "[email protected]" vai LOB birojam, tālr. 67221580, e-pasts: "[email protected]", pasta adrese: Kalnciema iela 27-18, Rīga, LV-1046.

 

 

Gada putna akciju LOB rīko jau četrpadsmito reizi. Iepriekš par gada putniem izvēlēti - grieze (1996), vakarlēpis (1997), zaļā vārna (1998), mazais ērglis (1999), ķīvīte (2000), ūpis (2001), lielais ķīris (2002), rubenis (2003), baltais stārķis (2004), ziemeļu gulbis (2005), lauka piekūns (2006), melnā dzilna (2007) un melnais stārķis (2008).

Latvijas ziņas