Net-Safe Latvia organizē aptaujas bērniem/jauniešiem

Lai noskaidrotu, kā bērni un jaunieši ikdienā rūpējas par savu drošību internetā, lietojot sociālos portālus, un kādus šī gada notikumus un aktivitātes viņi ir pamanījuši internetā, Latvijas Interneta asociācijas īstenotais Net-Safe Latvia projekts, kurš nodarbojas ar bērnu un jauniešu izglītošanu drošā interneta lietošanā, aicina bērnus un jauniešus vecumā no 10-18 gadiem piedalīties elektroniskās aptaujās.

Aptauja norisinās no 2009. gada 1.decembra līdz 18. decembrim.

Net-Safe Latvia aicina bērnus un jauniešus piedalīties šajās aptaujās:

1) Sociālo portālu lietošana, aptauja pieejama šeit http://www.e-formas.lv/f/fcC0jAzMBer44EfT

2) Latvijas Interneta vide 2009, aptauja pieejama šeit http://www.e-formas.lv/f/iPQG54v8ZLK9CpAj

Latvijas ziņas