No 17.novembra Eiropas Savienībā tirgo tikai samazinātas degšanas cigaretes

Ekonomikas ministrija aicina tabakas izstrādājumu izplatītājus un mazumtirgotājus pārliecināties par piedāvāto cigarešu atbilstību samazinātas degšanas prasībām. Ministrija atgādina, ka no rītdienas, 17.novembra, Latvijā tāpat kā citās ES dalībvalstīs atļauts importēt un realizēt tikai tādas cigaretes, kas atbilst samazinātas degšanas prasībām jeb ir pašdziestošas. Cigarete ar samazinātu aizdegšanās potenciālu ir cigarete, kas pati nodziest, ja netiek aktīvi smēķēta, pirms tā ir sadegusi visā garumā.

Šī gada 17.novembrī Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī tiks publicētas atsauces uz standartiem EN 16156:2010 "Cigaretes. Aizdegšanās iespējas novērtējums. Drošības prasības" un EN ISO 12863:2010 "Cigarešu aizdegšanās iespējas novērtēšanas standarta testa metode", padarot tos piemērojamus visas Eiropas Savienības tirgū laistajām cigaretēm. Atsauču uz standartiem publicēšana noslēdz nozarei doto gadu ilgušo pārejas periodu ražošanas pārkārtošanai jaunajām prasībām, esošo cigarešu krājumu realizēšanai un citu pasākumu veikšanai, kas nepieciešami, lai nodrošinātu cigarešu atbilstību samazinātas degšanas prasībām.

Ekonomikas ministrija jau pērnā gada nogalē informēja, ka minētie standarti izstrādāti, lai samazinātu cigarešu izraisītu ugunsgrēku un tajos cietušo un bojā gājušo skaitu, kā arī materiālos zaudējumus. Cigarete ar samazinātu aizdegšanās potenciālu ir cigarete, kas pati nodziest, ja netiek aktīvi smēķēta, pirms tā ir sadegusi visā garumā. Standarts paredz, ka samazinātas degšanas cigarete jeb RIP cigarete 75% gadījumu nodziest, ja tās smēķēšana tiek pārtraukta. Šāds efekts var tikt panākts, piemēram, iestrādājot cigarešu papīrā nelielus papīra aplīšus, kas veicina cigaretes nodzišanu, ja tā netiek smēķēta.

Ņemot vērā, ka vismaz trešdaļa ugunsgrēkos bojā gājušo Latvijā dzīvību zaudē ugunsgrēkos, ko izraisījis nenodzēsts izsmēķis, paredzams, ka jaunā veida cigarešu ieviešana Latvijā ievērojami samazinās to ugunsgrēku skaitu, kurus izraisa gruzdošas cigaretes. Samazinātas degšanas potenciāla cigaretes jau ir ieviestas gandrīz visos Amerikas Savienoto Valstu štatos (atsevišķos štatos prasība stāsies spēkā 2012.gadā), Kanādā (no 2005.gada), Austrālijā (no 2010.gada marta), kā arī Somijā (no 2010.gada 1.aprīļa).

Minētie standarti adaptēti Latvijas nacionālo standartu statusā (attiecīgi LVS EN 16156:2011 un LVS EN ISO 12863:2011). Cigaretes, kuras ražotas saskaņā ar šiem standartiem, tiks uzskatītas par atbilstošām vispārējām drošuma prasībām, kas noteiktas Preču un pakalpojumu drošuma likumā un Direktīvā 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību, attiecībā uz standarta aptvertajām ugunsdrošības prasībām.

Cigarešu samazinātas degšanas prasību uzraudzību, atbilstoši š.g. 5.septembra Ministru kabineta komitejas sēdē panāktajai vienošanai, veiks Valsts Ieņēmumu dienests.

Atgādinām, ka arī jaunās cigaretes ar samazinātu degšanas spēju nekādā gadījumā nav uzskatāmas par pilnībā drošām, tāpēc smēķētājiem arī turpmāk būs jārūpējas, lai viņu kaitīgais ieradums neapdraudētu pašu un līdzcilvēku dzīvības un īpašumus.

Latvijas ziņas