Noslēdzies konkurss jaunajiem lauksaimniekiem “Senču aicinājums”

Noslēdzies Sandras Kalnietes un Zemnieku Saeimas izsludinātais konkurss jaunajiem lauksaimniekiem „Senču aicinājums". Konkursā piedalījās 29 pretendenti no visiem Latvijas novadiem. Otrajai kārtai tika izvirzīti 22 pretendenti - no tiem 20 saimniecības žūrijas locekļi apmeklēja klātienē.

„Lauksaimniecība ir ilgtermiņa bizness un tās ilgtspējīgai attīstībai būtiska ir paaudžu maiņa. Lai arī pēdējos gados modernā lauksaimniecība atgūst reputāciju, tomēr mūsu organizācijai ir būtiski vairot lauksaimniecības popularitāti, katrs cilvēks, kas uzsāk lauksaimniecisko saimniekošanu ir ļoti svarīgs. Mums ir nepieciešami jauni cilvēki lauksaimniecībā gan gados, gan domāšanā. Zemnieku Saeima augstu novērtē šādas balvas iedibināšanu, jo atzinība un pagodinājums ir ļoti laba motivācija jauniem un uzņēmīgiem lauksaimniekiem," par šādas balvas nepieciešamību pārliecināta ir Zemnieku Saeimas valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja.

Zemnieku Saeimas pārstāvis Mārtiņš Trons atklāj, ka žūrijas locekļi uzskata, ka visi jaunie lauksaimnieki ir spēcīgi katrs savās jomā un vairākums būtu pelnījuši saņemt godalgu - tāpēc nenācās viegli vienoties par konkursa laureātu. Pēc rūpīgas iepazīšanās ar katra pretendenta iesniegto informāciju, kā arī izvērtējot redzēto saimniecībās - žūrija pēc garām debatēm vienojās par laureātu, kas tiks paziņots 2011.gada 15.janvārī Jelgavas pilī, Zemnieku Saeimas gada ballē.

Konkursa idejas autore Sandra Kalniete, vērtējot konkursa gaitu un pretendentus ir gandarīta. „Bija aizraujoši iepazīties ar visiem balvas pretendentu pieteikumiem un apmeklēt saimniecības. Īpaši mani iedvesmoja sarunas ar jaunajiem zemniekiem, viņu pārliecība par lauksaimnieka darba nozīmīgumu un mērķtiecīgais, modernais skatījums uz nozares attīstību. Arī viņi ir devuši savu ieguldījumu, lai lauksaimniecība kļūtu par trešo lielāko eksporta nozari Latvijā. Taču lauksaimniecībai tikai tad būs nākotne, ja valdība ar mērķtiecīgu atbalstu veicinās jaunu cilvēku piesaisti laukiem," pauž S. Kalniete.

Izrādot pateicību par atsaucību un uzdrīkstēšanos, visi žūrijas locekļi nolēmuši pasniegt arī simpātiju balvas kādam no pretendentiem, piemēram, Zemnieku Saeima pasniegs balvu „Cilvēks lauksaimniecības sabiedrībai"; Lauku atbalsta dienests pasniegs balvu par izdomu un atraktivitāti; Latvijas Jauno Zemnieku klubs pasniegs balvu par uzņēmību, degsmi un sparu, mērķtiecīgi darbojoties savā jomā.

M. Trons informē, ka lai veicinātu Latvijas lauksaimniecības un lauku attīstību un popularizētu tos jaunos cilvēkus, kas lauksaimniecību redz kā savu dzīves profesiju, konkursa mērķis bija uzzināt un iepazīt Latvijas jaunos lauksaimniekus / lauksaimnieces un godināt labākos. Galvenā balva tiks piešķirta cilvēkam, kurš veiksmīgi nodarbojas ar lauksaimniecību, piekopj lauku dzīvesveidu, kā arī sociāli atbildīgi veicina lauku dzīves vides saglabāšanu un attīstību. Tā būs pilnībā apmaksāts brauciens 2 personām uz kādu no Eiropas vadošajām lauksaimniecībai veltītājām izstādēm / gadatirgiem / pasākumiem. Konkursa veicināšanas balvu piešķirs 20 cilvēkiem un tā būs dalība 2 dienu Jauno līderu personīgās un profesionālās izaugsmes apmācībās.

Jauno lauksaimnieku balvas konkursa žūrijā darbojās:

Sandra Kalniete, Eiropas Parlamenta deputāte, Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas locekle;Maira Dzelzkalēja, Zemnieku Saeimas priekšsēdētaja vietniece;Viesturs Serdāns, Latvijas Avīzes valdes priekšsēdētājs;Irina Pilvere, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultātes dekāne;Anna Vītola - Helviga, Lauku Atbalsta dienesta direktore;Jēkabs Krieviņš, Hipotēku bankas valdes priekšsēdētāja vietnieks;Indulis Jansons, Latvijas Lauksaimniecības Kooperatīvu asociācijas valdes priekšsēdētājs;Ramona Brālis, Latvijas Jauno Zemnieku kluba padomes priekšsēdētāja (arī konkursa žūrijas priekšsēdētāja).

Latvijas ziņas