Notiks akcija „Bērna stādīts koks”

„Iepriekšējos gados novērots, ka Latvijas Stādu parādes apmeklētāji pārsvarā ir profesionāļi, entuziasti un apmeklētāju loks pārsvarā ir nemainīgs, tāpēc Stādu audzētāju biedrība organizē akciju „Bērna stādīts koks", kas piesaistīs plašu potenciālo klientu grupu - jaunās ģimenes ar bērniem, tajā pat laikā šādā veidā atbalstot šo grupu un dodot iespēju šajā gadā iegādāties augus par zemākām cenām," informē Stādu audzētāju biedrības biroja vadītāja Silvija Apšiniece.

Akcija norisināsies no 30. aprīļa līdz 20. Jūnijam.

S.Apšiniece skaidro, ka akcijas mērķi paplašināt Latvijas Stādu parādes apmeklētāju loku - piesaistīt jaunās ģimenes ar bērniem, aktualizēt sakārtotas vides jautājumu bērnu un jauniešu vidū, kā arī attīstīt atbildības sajūtu bērnu apziņā - bērns iestāda koku, kas ir dzīvs un par to ir jārūpējas un jākopj. „Katrs bērna iestādītais koks ir viņa pavadonis nākotnē ,tas dod iespēju bērnam augt kopā ar sevis stādīto koku, lai pēc gadiem katram no mums būtu acīmredzams apliecinājums par pagājušo un paliekošo nākotnei," saka S. Apšiniece.

Viņa norāda, ka šīs akcijas sabiedriskais labums būs tāds, ka bērna stādīts koks veicina ģimenes saliedētību, jo tā ir vēl viena iespēja ģimenei būt kopā, kopjot un rūpējoties par iestādītajiem augiem. Augam attīstoties bērnam ir iespēja vērot un izzināt vairāk par dabu, augu attīstības procesiem.

Otrkārt, akcija veicina sakārtot apkārtējo vidi. Iespējams bez šīs akcijas kāda ģimene šajā gadā neiestādītu jaunu koku vai citu augu, bet, nonākot jaunās ģimenes rokās akcijas atlaides kuponam, tas vedinās uz domām, ka šī unikālā iespēja ir jāizmanto. „Kā zināms, tad viens no būtiskākajiem sadzīviskajiem apstākļiem normālai bērna attīstībai ir sakārtota vide gan telpā, gan ārpus tās. Šī akcija sniedz iespēju par mazākiem līdzekļiem sakārtot vidi ģimenei ārpus telpas," norāda S. Apšiniece.

Latvijas Stādu parāde 2011 notiks Siguldā, Svētku laukumā pie panorāmas riteņa 30. aprīlī un 1. maijā.

Latvijas ziņas