Notiks mākslas akcija “Pastaiga-2”

28.februārī no pulksten 9.30 līdz 12.00 notiks mākslas akcija „Pastaiga - 2". Maršruts: Latvijas Mākslas akadēmija (pulcēšanās Latvijas Mākslas akadēmijas pagalmā) - Kultūras ministrija - Esplanāde - Ministru kabinets.

Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju studējošo pašpārvaldes un Latvijas Mākslas augstskolu asociācija, kas apvieno trīs Latvijas Valsts kultūras, mākslas un radošo industriju pamatu veidojošās mākslas augstskolas - Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmiju un Latvijas Kultūras akadēmiju, pievēršot sabiedrības uzmanību 22. februārī Latvijas Republikas Ministru kabineta slēgtajā sēdes daļā pieņemto lēmumu sekām kultūras un mākslas augstākai izglītībai un lēmumu pieņemšanas nedemokrātiskai praksei, 28.februārī no pulksten 9.30 līdz 12.00 rīkos mākslas akciju „Pastaiga - 2".

„22. februārī Latvijas Republikas Ministru kabineta slēgtajā sēdes daļā pieņēma lēmumu par valsts apmaksāto studiju vietu skaita augstskolās samazināšanu - no IZM budžeta par 600 000 latiem, no Kultūras ministrijas budžeta - par 400 000 latiem, kas tika plānots jau no šā gada 1. septembra, attiecīgi 2011. gadā sastādot samazinājumu IZM budžetā 194 000 latu un KM budžetā - 132 000 latu," atgādina Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors, docents Andris Teikmanis.

Viņš norāda, ka šāds samazinājums sekām kultūras un mākslas augstākajā izglītībā faktiski nozīmē to, ka šogad studijas par budžeta līdzekļiem uzsāks par 60% vai par 149 studējošiem mazāk nekā iepriekšējos gados.

„Tomēr visnekompetentākais bija šo samazinājumu pamatojums - "samazināt valsts apmaksāto studiju vietu skaitu augstskolās, kurās tiek realizētas dublējošas programmas", vienlaikus nespējot pamatot, kuras tieši studiju programmās šobrīd dublē Latvijas Mākslas akadēmija, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija un Latvijas Kultūras akadēmija, un kāpēc par šo dublēšanu, ja tādu veic citas augstskolas būtu jāsoda tieši tās augstskolas, kurām kultūras un mākslas augstākās izglītības programmas ir to pamatdarbības veids," uzsver A. Teikmanis.

Latvijas ziņas