Notiks seminārs „Sakārtosim mūsu ūdens ceļus”

27. aprīlī pulksten 10.00 Priekuļu novada "Lejasbitēs" norisināsies Vidzemes plānošanas reģiona rīkots atraktīvs bezmaksas praktiskais seminārs „Sakārtosim mūsu ūdens ceļus" visiem dabas mīļotājiem.

 

„Katram interesentam ekspertu pavadībā būs iespēja piedalīties upes un tās krastu sakārtošanas darbos un straujteču veidošanā, uzzināt noderīgu un interesantu informāciju par dzīvības norisēm un procesiem upēs, kā arī saņemt padomus upju un to krastu sakopšanai," informē Vidzemes plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciāliste Māra Poikāne.

Labi apsaimniekotas upes ir piemērotas dzīvotnes tajās mītošajiem augiem un dzīvniekiem, kā arī pievilcīga vieta ūdenstūristiem un makšķerniekiem. Neapsaimniekotajās upēs un to krastos:

• Piekrastes krūmu un koku joslās izgāzušies koki upē rada šķēršļu, pie kuriem paliek liela daļa upes nesto sanešu - smiltis, dūņas, augu un dzīvnieku atmirušās daļas, cilvēku atstātie atkritumi u.c.

• Saneši pārklāj gruntis, tā iznīcinot reto un aizsargājamo ūdens organismu dzīves vietas.

• Pārlieku noēnotajos posmos, kuru krasti ir vienlaidus aizauguši ar kokiem un krūmiem, izzūd ūdensaugi, kas ir barības bāze un slēptuves daudzām ūdens organismu sugām.

• Pārlieku noēnotajos posmos, nepiemērotas barības bāzes un slēptuvju trūkuma dēļ, samazinās zivju un citu ūdens organismu skaits.

• Sastopami Latvijas dabai svešie un cilvēkiem bīstamie latvāņi.

Par šīm un vēl citām lietām runās, diskutēs un prakstiski darbosies seminārā, kurš 27. aprīlī norisināsies, Priekuļu novada "Lejasbitēs".

Semināra norises gaitā ūdeņu eksperti Loreta un Andris Urtāni pastāstīs kas ir upe un kādas ir tās dzīvības norises, parādīs kā apsaimniekojamas upes un to krasti, kā varam uzlabot upju kvalitāti. Savukārt, Mārtiņš Kalniņš un Arkādijs Popelis parādīs un pastāstīs kādi ūdensdzīvnieki ir sastopami Latvijas ūdeņos.

Semināra rīkotāji cer, ka prakstiskā semināra dalībnieki gūs ierosmi arī Lielās talkas laikā veicamajām aktivitātēm.Nokļūšanai uz pasākuma vietu tiks organizēts transports no Cēsīm. Par vēlmi izmantot šo iespēju, lūgums, informēt pasākuma organizatorus.

Praktiskajam semināram iespējams pieteikties līdz 26. aprīlim, nosūtot savu vārdu un uzvārdu uz epastu: [email protected]

Latvijas ziņas