NVO aktīvāk jāiesaistās veselības aprūpes un sociālās politikas veidošanā un realizēšanā

24. un 25. februārī Maritim Park Hotel (Slokas ielā 1, Rīgā) telpās notiks onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks" organizētā starptautiskā konference „Efektīva pacientu organizāciju iesaistīšanās lēmumu pieņemšanas procesos". Konferences sākums 24.februārī pulksten 10.00, savukārt 25.februārī pulksten 9.30.

Konferences vadītājs būs žurnālists Ansis Bogustovs, darba grupu vadītājas - Latvijas Pilsoniskās alianses politikas koordinatore Inta Šimanska un Pacientu Ombuda vadītāja Liene Šulce. Sagaidāmais rezultāts: konferences darba grupu laikā tiks izstrādātas vadlīnijas, kā un ko Latvijas NVO spēj darīt veselības un sociālās aprūpes jomas uzlabošanā.

„Dzīvības koks" projektu vadītāja Juta Šteinerte norāda, ka konferences mērķis ir apzināt to nevalstisko organizāciju iespējas un kapacitāti Latvijā, kas saistītas ar veselības aprūpes un sociālo jautājumu risināšanu, kā arī apzināt labās prakses un starptautisko pieredzi, lai nodrošinātu daudz aktīvāku nevalstiskā sektora iesaisti arī politikas veidošanā un īstenošanā. Konference tiek rīkota ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu.

J. Šteinerte atzīmē, ka Latvijas problēma šobrīd ir tā, ka pacientu un viņu tuvinieku organizācijas un organizācijas, kas saistītas ar veselības un sociālo aprūpi, ir nepietiekami ņemtas vērā, veidojot valsts politikas dokumentus, kā arī realizējot valsts un pašvaldību noteiktās funkcijas.

„Pacientu organizāciju mērķis un misija nav tikai veidot savstarpējās atbalsta grupas, lai palīdzētu indivīda līmenī, bet ietekmēt un veidot valsts politiku sistēmas līmenī, lai tiktu izveidota uz pacietu orientēta sistēma, kuras centrā būtu kvalitatīva veselības un sociālā aprūpe, cilvēka dzīves kvalitāte. Latvijā šobrīd pēc Lursoft datiem ir reģistrētas apmēram 13 000 nevalstiskās organizācijas. Vismaz teorētiski ~ 30 % no tām būtu jābūt veselības un sociālās jomas organizācijām, taču, ja paskatāmies šo organizāciju aktivitātes un iesaisti sabiedriskajos procesos, tad tikai kādas 100 organizācijas ir patiešām aktīvas, vēl mazāk iesaistās politikas veidošanas procesos," stāsta J. Šteinerte.

Viņa informē, ka konferencē piedalīsies Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks Juris Bundulis un stāstīs par pacientu organizāciju lomu veselības aprūpes politikas veidošanā un par to, kā ir situācija Latvijā. Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktora vietnieks Aldis Dūdiņš runās par starpinstitucionālās sadarbības lomu darbā ar veselības jomas nevalstiskajām organizācijām, savukārt bijušais ārlietu ministrs, vēstnieks un Eiropas Parlamenta deputāts, kas vadījis Veselības darba grupu, Georgs Andrejevs uzsvērs Eiropas Parlamenta iespējas veicināt veselības aprūpes sistēmas uzlabošanu nacionālā līmenī.

Klātesošos konferencē uzrunās Eiropas Parlamenta Informācijas biroja vadītājs Māris Graudiņš, lai informētu par Eiropas Parlamenta šī gada lēmumiem, kas nodrošinās Latvijas iedzīvotājiem skaidru izpratni par iespējām un tiesībām saņemt ārstnieciskos pakalpojumus citās Eiropas valstīs, pasargās viņus nākotnē no viltotu medikamentu iegādes, īpaši interneta vidē, ka arī invalīdu tiesībām tālsatiksmes autobusu pārvadājumos.

Par līdzšinējo pieredzi darbā ar pacientu organizācijām dalīsies Veselības ekonomikas centra direktore Daiga Behmane. Konferencē piedalīsies un pieredzē dalīsies vairāku starptautisku organizāciju pārstāvji. Eiropas vēža pacientu organizāciju koalīcijas ( European Cancer Patient Coalition) pārstāve Jana Pelouchova runās par pacientu organizāciju interešu pārstāvniecību Eiropas Parlamentā, kā arī Eiropas Krūts vēža koalīcijas „Europa Donna" pārstāve Galina Maistruk informēs par pacientu interešu aizstāvības pieredzi Eiropas Savienības līmenī un labās prakses ieviešanu nacionālā līmenī.

Par to, kā Latvijā notiek pacientu organizāciju darbs un sadarbība politikas veidošanas līmenī ar valsts un pašvaldību organizācijām, pieredzē dalīsies Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrības „Dzīvības koks" pārstāve Gunita Berķe, Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO vadītāja Gunta Anča, kā arī Pacientu Ombuds vadītāja Liene Šulce. Liela uzmanība konferencē tiks pievērsta darbam grupās.

„Biedrība „Dzīvības koks" ir pārliecināta, ka pacientu organizācijas ir neatņemama efektīvas lēmumu pieņemšanas sistēmas sastāvdaļa un ka veselības un sociālās aprūpes sistēmu būtu iespējams ievērojami uzlabot, ja vien valsts institūcijas vairāk sadarbotos ar nevalstiskām organizācijām un ieklausītos priekšlikumos," norāda J. Šteinerte.

Latvijas ziņas