Paplašinātas pulcēšanās iespējas privātos un publiskos pasākumos

No trešdienas, 23.jūnija, stājas spēkā atvieglojumi drošības pasākumos, kas attiecināti uz pulcēšanās iespējām gan privātos, gan publiskos pasākumos, paredz otrdienas valdības lēmumi.

Noteikumi paredz, ka saslimstības radītājiem samazinoties zem 100 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju 14 dienu laikā, ir iespējams pulcēties atbilstoši jau iepriekš noteiktajiem drošības līmeņiem - visdrošākajam (zaļais līmenis), vidējam (dzeltenais līmenis) un nedrošajam (sarkanais līmenis).

Visdrošākajā līmenī visi pasākuma dalībnieki ir vakcinēti pret Covid-19 vai pārslimojuši un to var pierādīt ar Covid-19 sertifikātu, tāpēc gan privātos, gan publiskos pasākumos dalībnieku skaita ierobežojumi nepastāv.

Vidējā līmenī - pasākuma dalībnieki ir vakcinēti pret Covid -19 vai pārslimojuši un to var pierādīt ar Covid-19 sertifikātu vai pirms pasākuma veikuši Covid-19 testu un tas bijis negatīvs. Šādā gadījumā gan privātos, gan publiskos pasākumos iespējams pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām - līdz 1000 cilvēkiem. Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.

Nedrošajā līmenī ietilpst privātas tikšanās, kur piedalās arī cilvēki, kuri nav vakcinēti pret Covid-19, nav to pārslimojuši un nav arī testēti. Šādos gadījumos pulcēties telpās varēs līdz 20 cilvēkiem, ārpus telpām - līdz 50 cilvēkiem, neievērojot mājsaimniecību principu.

Vienlaikus kārtība paredz, ka gadījumā, ja būs vērojams straujš saslimstības ar Covid-19 pieaugums - par 20%, bet nepārsniedzot 120 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem -, var tikt lemts par papildus piesardzības un drošības pasākumu ieviešanu. Savukārt, saslimstībai pieaugot vēl straujāk, tiktu atjaunoti šobrīd spēkā esošie piesardzības un drošības pasākumi.

Grozījumi Ministru kabineta noteikumos paredz arī izmaiņas drošas pakalpojumu sniegšanas prasībās atkarībā no riska pakāpes. Turpmāk sporta norises vietās, saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietās, kur ir augsts risks Covid-19 izplatībai paredzēts, ka uz vienu apmeklētāju jānodrošina 15 kvadrātmetru platība.

Objektos, kur ir vidējs risks infekcijas izplatībai, piemēram, izstādēs, muzejos un reliģiskās darbības veikšanas vietās jānodrošina platība 10 kvadrātmetri. Savukārt skaistumkopšanas un labsajūtas pakalpojumu sniegšanas vietā, noteikts, ka platībai jābūt 10 kvadrātmetri uz personu.

Samazinoties Covid-19 izplatības riskam, sabiedriskās ēdināšanas vietās pie galdiņa var atrasties lielāks cilvēks skaits, to samērojot ar iespējām cilvēkiem pulcēties. Turklāt tirdzniecības vietās jānodrošina 15 kvadrātmetri uz vienu cilvēku.

Grozījumi nosaka, ka bērnu nometnēs vienā grupā līdzšinējo 20 dalībnieku vietā varēs darboties līdz 30 personām, ja tiek nodrošināta Covid-19 testēšana nometnes darbiniekiem un dalībniekiem un grupas savstarpēji nesastopas.

Tāpat grozījumi paredz, ka iekštelpās var sniegt augstākās, profesionālās, interešu, amatiermākslas kolektīvu, pieaugušo un citus izglītības pakalpojumus, nodrošinot, ka telpā ir ne vairāk kā 30 personas un tiek nodrošināti ne mazāk kā trīs kvadrātmetri uz personu. Ārpus telpām organizētās nodarbībās grupās var būt līdz 50 cilvēkiem, nodrošinot, ka cilvēku grupas savstarpēji nesastopas.

Kā informē Kultūras ministrija, kultūras jomā izmaiņas nozīmē, ka organizētos pasākumos jaukta tipa publikai, kuros piedalās gan vakcinēti, gan Covid-19 pārslimojuši, gan pirms pasākuma Covid-19 testu veikuši apmeklētāji, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, pieļaujamais apmeklētāju skaits palielināts līdz 500 personām telpās un 1000 personām ārpus telpām.

Šādos pasākumos joprojām būs jāievēro iepriekš noteiktās drošības prasības: pasākumā jābūt personalizētām sēdvietām, blakus sēdvietās var atrasties ne vairāk kā divas personas, kuras nav no vienas mājsaimniecības, un ne vairāk kā četras personas no vienas mājsaimniecības. Telpās pasākums nedrīkst būt ilgāks par četrām stundām un pēc divām stundām jābūt 15 minūšu pauzei telpu vēdināšanai, nedrīkst pieļaut apmeklētāju un personāla drūzmēšanos.

Mainīts nosacījums par mutes un deguna aizsegu lietošanu - apmeklētājiem tas arvien būs jālieto pasākumos, kuri notiek telpās, bet nebūs jālieto pasākumos ārpus telpām, ja apmeklētāji atrodas fiksētās, personalizētās sēdvietās. Mainīts arī norises laiks, kad šāda veida pasākumi jaukta tipa publikai var notikt, pagarinot to līdz pusnaktij.

Savukārt organizēti pasākumi, kurus apmeklē tikai vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši skatītāji un dalībnieki, uzrādot atbilstošu digitālo sertifikātu, var notikt bez norises laika ierobežojumiem. Tāpat paliek spēkā iepriekš noteiktais, ka šāda pasākuma apmeklētājiem nav jāievēro divu metru distance un nav jālieto mutes un deguna aizsegi. MK noteikumu grozījumi paredz, ja šādā pasākumā piedalās un atrodas uz skatuves, tātad, skatītājiem nepieejamā teritorijā, mākslinieki, kuri nav vakcinēti vai izslimojuši Covid-19, viņiem ne ātrāk kā 96 stundas pirms pasākuma jāveic Covid-19 tests un jāsaņem atbilstošs digitālais sertifikāts.

Veiktas izmaiņas nosacījumos arī amatierkolektīvu darbībai, nosakot, ka nodarbībās telpās var piedalīties 30 dalībnieki, nodrošinot ne mazāk kā trīs kvadrātmetrus telpas uz vienu personu, bet ārpus telpām grupās var piedalīties līdz 50 dalībniekiem, nodrošinot, ka grupas savstarpēji nesastopas. Tāpat kā līdz šim, šādās nodarbībās jāievēro savstarpēja divu metru distance. Savukārt amatierkolektīvos, kur visi dalībnieki ir vakcinēti vai Covid-19 pārslimojuši, tāpat kā iepriekš var tikties nodarbībās bez dalībnieku skaita ierobežojuma un neievērojot distanci.

Bibliotēkās, arhīvos un lasītavās telpās varēs uzturēties līdz 30 personas, nodrošinot ne mazāk kā desmit kvadrātmetrus vienai personai. Arī muzejos, izstāžu norises vietās un citās kultūrvietās, apmeklētāju skaits plānojams, paredzot vienam apmeklētājam/vienai mājsaimniecībai desmit kvadrātmetrus no pakalpojuma sniegšanai paredzētās platības.

Latvijas ziņas