Pāreja uz 8 ciparu numuriem beigusies

Ar 1. augustu visiem Latvijā reģistrētajiem fiksēto tālruņu numuriem priekšā jāpievieno cipars 6. Nepieliekot to priekšā līdzšinējam septiņciparu numuram, vairs nebūs iespējams sazvanīties.

Pāreja uz astoņciparu numuriem fiksētajiem tālruņiem notika no šāgada 1. februāra un ir noslēgsies šodien. Līdz šim varēja piezvanīt, gan pievienojot ciparu 6, gan bez tā. Bija gan noteiktas vietas, no kurām sazināties pa tālruni varēja, tikai pieliekot numuram priekšā ciparu 6.

Lai novērstu situāciju, ka dalītās maksas tālruņu numuri pārklājas ar publisko fiksēto telefonu tīkla numuriem, tālruņu numuriem, kas sākas ar 81XXXXX, aiz otrā cipara jāpievieno papildu indekss 0.

Lēmumu par astoņciparu tālruņu numuru ieviešanu pieņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, jo sāka pietrūkt septiņciparu numuru.

Latvijas ziņas