Parex un Citadeles banku vadība ir atbildīga par visiem pieņemtajiem lēmumiem

Ekonomikas ministrija norāda, ka a/s „Parex banka" un a/s „Citadeles banka" amatpersonas (padomes un valdes locekļi) ir atbildīgas par visiem pieņemtajiem lēmumiem un līdz ar to arī rīcību, ko tās veikušas banku darbības nodrošināšanai un aktīvu sekmīgai pārvaldei.

"Atbilstoši normatīvajiem aktiem, valstij nav tiesības un Ministru kabinets nav atbrīvojis a/s „Parex banka" un a/s „Citadeles banka" amatpersonas no atbildības par darbībām, ko tās ir veikušas kā attiecīgo banku valdes vai padomes locekļi," informē EM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evita Urpena.

Viņa norāda, ka lai nodrošinātu finanšu sistēmas stabilitāti valstī, valsts interešu aizsardzību un atgūtu pēc iespējas vairāk ieguldīto valsts finanšu līdzekļu abu banku atveseļošanā, valsts ir līdzatbildīga par atsevišķu lēmumu pieņemšanu, piemēram, par a/s „Parex banka" sadalīšanu divās bankās. Tāpēc valsts definējusi, ka par lēmumiem, kas skar banku pārvaldību un restrukturizācijas plāna izpildi un par kuriem tiek pieņemts īpašs Ministru kabineta lēmums, valsts līdz ar amatpersonām, kas valsts uzdevumā veic šo lēmumu izpildi, nes līdzatbildību.

"Ministru kabineta pieņemto lēmumu mērķis ir nodrošināt a/s „Parex banka" valsts atbalsta restrukturizācijas plāna izpildi, ko ir apstiprinājusi Eiropas Komisija, un atgūt valsts sniegto finanšu atbalstu bankām. Ar a/s „Parex banka" valsts atbalsta restrukturizācijas plānu tika apstiprināti valsts atbalsta pasākumi, ko Latvija plāno sniegt a/s „Parex banka" restrukturizācijai, " skaidro E. Urpena.

Latvijas ziņas