Pasta komersantus plāno reģistrēt kā maksājumu iestādes

Iecerēts, ka turpmāk pasta komersantiem, lai varētu sniegt maksājumu pakalpojumus, būs jāreģistrējas kā maksājumu iestādēm vai jāsaņem licence maksājumu iestādes darbībai.

Tas nepieciešams, lai nodrošinātu vienotu regulējumu par pasta komersantu uzraudzību un kontroli maksājumu pakalpojumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā. Līdz ar to tiks noteikta tikai viena uzraudzības un kontroles institūcija, kura uzraudzīs visu pasta komersantu darbību maksājumu pakalpojumu jomā - Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

Šobrīd VAS „Latvijas Pasts" darbības uzraudzību noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā jānodrošina Satiksmes ministrijai, savukārt citu pasta komersantu darbību, kas sniedz maksājumu pakalpojumus, ja vien tie nav reģistrējušies kā maksājumu iestāde, šajā jomā neuzrauga neviens.

Tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus būs noteiktas vienā likumā - Maksājumu pakalpojumu likumā, un pasta komersanti vairs tajā netiks uzskaitīti kā atsevišķi uzraudzības subjekti. Tāpat Satiksmes ministrijai vairs nebūs deleģējuma uzraudzīt VAS „Latvijas Pasts" maksājumu pakalpojumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas jomā.

Minētās izmaiņas paredz ceturtdien, 13. janvārī, Valsts sekretāru sanāksmē  izsludinātie likumprojekti „Grozījumi Pasta likumā", „Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas jomā" un „Grozījumi Maksājumu pakalpojumu likumā". 

Lai izstrādātie likumprojekti stātos spēkā, tie vēl jāpieņem valdībā un Saeimā, un jāizsludina Valsts prezidentam. 

Latvijas ziņas