Precizē Zemkopības ministrijas pārraugāmās kompetences

28. jūnijā valdība apstiprināja grozījumus Ministru kabineta (MK) 2003. gada 29. aprīļa noteikumos Nr.245 „Zemkopības ministrijas nolikums", kas precizē un strukturizē Zemkopības ministrijas (ZM) uzdevumus, ka arī paredz vienu jaunu uzdevumu lauksaimniecības nozarē - politikas izstrāde pārtikas tirgus jomā.

Izstrādātie grozījumi Zemkopības ministrijas nolikumā aktualizē un precīzāk strukturē ministrijas veicamos uzdevumus, tādējādi radot skaidru priekšstatu par ZM kompetencēm lauksaimniecības, zivsaimniecības un meža nozarēs.

 

Nolikumā  ieviests arī viens jauns uzdevums lauksaimniecības nozarē - politikas izstrāde pārtikas tirgus jomā, ko aktualizēja Latvijas Pārtikas uzņēmumu federācija, rosinot sakārtot jautājumu par visu pārtikas nozari ietekmējošo jautājumu administrēšanu deleģēšanu vienai ministrijai. Patlaban jautājumi, kas attiecas uz pārtikas nozari, tiek izskatīti vairākās ministrijās - Zemkopības ministrijā, Veselības ministrijā, Ekonomikas ministrijā, Finanšu ministrijā u.c. - bez vienotas koordinācijas, līdz ar to nav vienots skatījums uz pārtikas nozares attīstību.

 

Zemkopības ministrija jautājuma izpētei un risināšanai sagatavoja Informatīvo ziņojumu „Par pārtikas nozares koordinēšanas nodrošināšanu", kas tika izskatīts Ministru kabineta sēdē 2011.gada 22.martā.

 

ZM nolikuma grozījumos norādīts, ka kompetences lauksaimniecībā iekļauj dzīvnieku, tajā skaitā mājas (istabas) dzīvnieku, veselības, labturības un dzīvnieku tirdzniecības jomu, dzīvnieku barības un veterināro zāļu jomu, pārtikas tirgus un pārtikas aprites jomu, biotehnoloģijas un kvalitātes jomu, augkopības jomu, lauksaimniecības resursu jomu, lopkopības un ciltsdarbu jomu, tirgus kopējās organizācijas jomu.

 

Zivsaimniecības kompetencē iekļauta zivsaimniecības nozares attīstības un zivju resursu pārvaldības joma, Baltijas jūras piekrastes un Latvijas iekšējo ūdeņu zivju resursu ilgtspējīgas izmantošanas, atražošanas un izpētes pārraudzība, valstij piederošo zvejas tiesību izmantošanas organizēšana Baltijas jūrā un Rīgas jūras līcī aiz piekrastes ūdeņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu ūdeņos un starptautiskajos ūdeņos.

 

Savukārt ZM pārraudzībā esošās meža kompetences ietver meža resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, medību un medību resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas jomu, kompetences ietvaros klimata pārmaiņu zemes izmantošanas jomu, kompetences ietvaros atjaunojamo enerģijas resursu ilgtspējīgas pieejamības, ieguves un izmantošanas jomu, kompetences ietvaros meža un lauksaimniecības zemes resursu, tajā skaitā meliorācijas, pārvaldības politikas jomu.

 

Normatīvais akts stāsies spēkā pēc tā publicēšanas laikrakstā  „Latvijas Vēstnesis".

Vairāk informācijas par dokumentu: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40210650&mode=mk&date=2011-06-28

 

Latvijas ziņas