PVD nav aizliedzis "Daugavas" produktu realizāciju

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) uzņēmumam SIA "Daudznozaru kompānija "Daugava"" ir norādījis, ka nav pieļaujama noteikumiem neatbilstošu jogurta etiķešu izmantošana, bet nav aizliedzis jogurta vai citu produktu realizāciju ar atbilstošu marķējumu, aģentūru LETA informēja PVD preses sekretāre Solveiga Smiltene.

PVD 14.septembrī saņēma "Daugavas" piena kombināta vēstuli ar lūgumu esošās jogurta etiķetes ar neprecīzu norādi marķējumā "Nesatur ķīmiskas piedevas" atļaut izlietot līdz 2008.gada 1.februārim. PVD skatījumā tāds termins kā "ķīmiskas piedevas" vispār neeksistē un normatīvajos aktos nav atrunāta ķīmisko piedevu pielietošanas kārtība, tādēļ PVD uzskata, ka šāda papildus informācija maldina patērētāju. Neesot skaidrs, par kādām ķīmiskām piedevām patērētāju informē, un rodoties neizpratne sabiedrībā un pārējo pārtikas ražotāju vidū. "Daugava" nebija PVD iesniegusi savu produktu laboratorisko izmeklējumu rezultātus, kas apliecinātu, ka tajos nav "ķīmisku piedevu".

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par obligātajām nekaitīguma prasībām pārtikai un prasībām pārtikas piedevu marķējumam pārtikas ražotājam ir tiesības pārtikas ražošanas procesā pievienot pārtikas piedevas tikai gadījumos, kad ir pamatota lietošanas tehnoloģiskā nepieciešamība un šo mērķi nevar sasniegt ar citiem ekonomiski un tehnoloģiski iespējamiem līdzekļiem, turklāt ir zinātniski pierādījumi, ka lietotajā daudzumā pārtikas piedevas nerada draudus patērētāja veselībai un netiek maldināts patērētājs.

Pārtikas piedevas iedala 26 grupās, un tās tiekot lietotas patērētāju interesēs. Lietošanas iemesli ir dažādi, piemēram, lai saglabātu pārtikas uzturvērtību, kvalitāti un stabilitāti vai uzlabotu organoleptiskās jeb garšas īpašības. Pārtikas piedevas nedrīkst izmantot, lai slēptu produkta vai izejvielas bojāšanās pazīmes vai nehigiēnisku darba paņēmienu izmantošanu visos pārtikas aprites posmos.

Pārtikas preču marķēšanas noteikumi pārtikas ražotājam uzliek pienākumu pārtikas marķējumā norādīt tās sastāvu vai sastāvdaļas, tostarp pārtikas piedevas ar to starptautiskajiem apzīmējumiem, tāpēc nav nepieciešamības pēc papildus informācijas par pārtikas piedevu neesamību produktā, uzskata PVD.

PVD atgādina, ka šo noteikumu 10.punkts noteic, ka izmantotā marķēšanas metode nedrīkst radīt priekšstatu, ka pārtikas precei piemīt specifiskas iezīmes, ja šādas iezīmes piemīt visām attiecīgā veida pārtikas precēm, tas ir, ja pārtikas piedevas netiek lietotas.

 

Latvijas ziņas